Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Fritagelse for vægtafgift

Kan jeg søge om fritagelse for vægtafgift?

Kan jeg søge om fritagelse for vægtafgift?

Jeg ønsker oplysninger om, hvorvidt man kan søge om fritagelse for vægtafgift og i så fald, hvordan og evt. under hvilken § ?

Svar

Ja, det er muligt at søge om fritagelse for vægtafgift/grøn ejerafgift (hvis din bil er indregistreret efter 1. juli 1997). Ifølge §10 i bilbekendtgørelsen er det er muligt at søge om afgiftsfritagelse, når man opfylder betingelserne for støtte til køb af bil efter servicelovens § 114.

Hvis bilen er en dieselbil, er man pålagt derudover at skulle betale en såkaldt udligningsafgift. Du kan muligvis få dækket denne udgift helt eller delvist efter servicelovens §100 som merudgift. Jeg kan henvise til principafgørelse 70-17.

Uddybning

Hvis din bil er indregistreret før 1. juli 1997.

For biler indregistreret før 1. juli 1997 gælder reglerne om vægtafgift. Her kan du søge om fritagelse for vægtafgift uanset, om du har en benzin- eller dieselbil.

Hvis din bil er indregistreret efter 1. juli 1997

For biler indregistreret efter 1. juli 1997 gælder reglerne om grøn ejerafgift. Afgiften afhænger af, hvor langt din bil kører på literen. Lovgrundlaget er lov om afgift efter brændstofforbrug.
Hvis du ellers i øvrigt opfylder betingelser, så kan du søge om afgiftsfritagelse for den grønne ejerafgift.

Hvis din bil er en dieselbil

Hvis din bil er en dieselbil, skal du derudover betale en udligningsafgift. Du kan muligvis få dækket denne udgift helt eller delvist efter serviceloven § 100 som nævnt ovenfor.

Opsummering

Du kan søge om afgiftfrittagelse for både vægtafgift og grøn ejerafgift. Men den del af den grønne ejerafgift, som kaldes udligningsafgiften, kan du som udgangspunkt ikke få dækket. Du kan dog muligvis efter en konkret, individuel vurdering få dækket dele af eller hele udligningsafgiften efter reglerne om merudgiftsydelse i servicelovens § 100. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har kassebil, og det udelukkende er pga. af dit handicap, at det er nødvendigt med en kassebil. Det kan også være tilfældet, hvis du ikke har haft bil før, og det vurderes, at det kun er pga. dit handicap at du har måttet anskaffe en bil.

Mere information om handicapbil:
DUKH´s lovguide om støtte til bil

Sidst opdateret 08/08 2019.
Mere information om handicapbil
Explorer Portlet