Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Handicapbil ved aflastning

Kan vi beholde vores handicapbil, hvis vores datter skal i fast aflastning?

Kan vi beholde vores handicapbil, hvis vores datter skal i fast aflastning?

Vi overvejer, at vores datter skal i aflastningen fast. Vi købte handicapbus for 2,5 år siden. Kan vi beholde den? Er der mulighed for at købe den, og hvordan er man stillet økonomisk? Vi har jo lagt en del penge i den.

 

Svar:

Det er ikke udelukket, at I kan beholde bilen på samme vilkår som tidligere, selvom jeres datter kommer i aflastningen fast. Hvis jeres datter skal være i aflastningen fast fremover, kan det få betydning for jeres mulighed for at beholde bilen. Et af kriterierne for at få støtte til køb af bil er, at der foreligger et kørselsbehov, hvis opfyldelse i væsentlig grad afhjælper følgerne af lidelsen og letter den daglige tilværelse. Det skal derfor vurderes om jeres datter stadig har et sådan kørselsbehov.

Det skal desuden indgå i vurderingen, om behovet kan dækkes på anden vis end ved fortsat bevilling af handicapbil. Det skal derfor vurderes, om hendes kørselsbehov (når hun er hjemme) har et omfang, så det er nødvendigt, at I stadig råder over en handicapbil, eller om det kan dækkes på anden vis, når hun er hjemme. Hun skal desuden i de perioder, hvor hun er hjemme, have et kørselsbehov, der svarer til det, som andre på hendes alder og tilsvarende livssituation har.

Hvis kravene for at beholde bilen ikke er opfyldte

Hvis kommunen vurderer, at I ikke længere opfylder kravene for at kunne beholde bilen, skal I betale hele restgælden tilbage. Hvor meget restgælden er, afhænger dels af hvor lang tid I har haft bilen, dels af indkomsten. Som udgangspunkt skal man betale halvdelen af lånerammen tilbage, som I i sin tid fik bevilget til køb af bil. Lånerammen er på 171.000 kr. (2013). Beløbet reguleres årligt. Den anden halvdel af lånerammen nedskrives automatisk over de 6 år, man skal have bilen, med 1/72 del hver måned. Den tilbagebetalingspligtige del forhøjes med 20 % af den del af indkomsten, der overstiger 204.000 kr. om året (2013). Også dette beløb reguleres årligt. Bemærk, at det er jeres datters indkomst, der er afgørende.

Hvis man ønsker at indfri lånet før tiden (altså før de 6 år er gået, og før restgælden er afviklet og nedskrevet helt), skal man betale hele den resterende del af lånet tilbage. Det gælder både den del, man normalt skulle betale tilbage, men også den del der normalt ville blive afskrevet, men altså endnu ikke er afskrevet. Det fremgår af bilbekendtgørelsens § 18.

Sidst opdateret 21/01 2014.
Mere information om handicapbil