Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål om handicapbil Handicapbil ved delt forældremyndighed

Handlinger tilknyttet webside

Handicapbil ved delt forældremyndighed

Delt forældremyndighed - hvem har bilen og hvem skal betale for en skade?

Delt forældremyndighed - hvem har bilen og hvem skal betale for en skade?

Jeg har sammen med min fraskilte mand delt forældremyndighed over min søn på 8 år, der er multihandicappet. Jeg har bevilget en handicapbil til min søn. Mit spørgsmål er i første omgang: Skal denne bil følge min søn, når han har samkvem med sin far?

Herudover er der sket det, at min mand har lavet en skade på bilen. Og han vil ikke betale udgiften til reparation. Kan jeg i fremtiden nægte, at han bruger bilen? Og hvad kan jeg gøre for, at det ikke er mig, der betaler for hans skader i fremtiden?

 

Svar:

Hvis der er et kørselsbehov, mens jeres søn er hos faderen, så skal bilen følge barnet, når han har samkvem med sin far. Du kan ikke nægte faderen at bruge bilen, når jeres søn er hos ham. Hvad angår problemstillingen med betaling for eventuelle skader, så er dette ikke reguleret ved lovgivning. Du må få lavet en skriftlig aftale med faderen om betaling, hvis han laver en skade på bilen, mens den er hos ham.

Uddybning

Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for den person, der har modtaget støtte. Det fremgår af bilbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 6. Jeres søn skal altså som udgangspunkt kunne disponere over bilen til at dække sit kørselsbehov til enhver tid - også mens han er hos sin far. Det betyder, at det skal indgå i vurderingen af pågældendes behov for støtte til befordring efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning eller andre kørselsordninger, at der er bevilget en bil som kan dække kørselsbehovet. Samtidig gælder, at hvis behovet kan dækkes på anden vis f.eks. ved at tage offentlige transportmidler, så vil jeres søn ikke være berettiget til støtte til bil. Det vil også gælde, når barnet er hos sin far.

Derfor skal bilen, medmindre der er en helt særlig begrundelse, følge barnet, mens det er hos sin far, så den kan anvendes til at dække kørselsbehovet.

I må få lavet en skriftlig aftale om betaling herfor, hvis der opstår en skade på bilen, mens den er hos barnets far.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Mere information om handicapbil
Explorer Portlet