Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål om handicapbil Handicapbil ved flytning i botilbud

Handlinger tilknyttet webside

Handicapbil ved flytning i botilbud

Hvad sker der vores datter handicapbil, når hun flytter i botilbud?

Hvad sker der vores datter handicapbil, når hun flytter i botilbud?

Min datter er 19 år og har en invalidebil, der er 6 år gammel og betalt. Hun har ikke mulighed for selv at køre bil. Jeg står som bruger af den. Men... nu er min datter flyttet i egen lejlighed i botilbud via kommunen. Hvad skal der ske med bilen? Kan hun beholde den nu, hvor det er bostedet der skal stå for kørslen? Hvis "vi" ønsker at beholde den til kørsel, når hun er hjemme på besøg og ferie - kan man så dette??

 

Svar:

Hvis bilen er over 6 år gammel - og lånet dermed er tilbagebetalt - har I ret til at beholde bilen og bruge den, som I vil så længe den kan køre. I skal dog være opmærksomme på, at I kan risikere, at en eventuel afgiftsfritagelse vil bortfalde. Det vil ske, hvis kommunen vurderer, at hun ikke længere er berettiget til støtte til køb af bil. Betingelsen for afgiftsfritagelse er nemlig, at man er berettiget til støtte til køb af bil.

Vurdering ved ophold i botilbud

Det at din datter flytter i botilbud kan have afgørende betydning for kommunens vurdering af, om hun fortsat er berettiget til støtte til køb af bil og for hendes mulighed for at søge støtte til køb af bil igen. Et af kriterierne for at få støtte til handicapbil er, om der foreligger et kørselsbehov, hvis opfyldelse i væsentlig grad afhjælper følgerne af lidelsen og letter den daglige tilværelse. Det skal derfor vurderes om din datter stadig har et sådan kørselsbehov.  Det skal desuden indgå i vurderingen, om behovet kan dækkes på anden vis end ved fortsat bevilling af handicapbil. Det skal altså vurderes, om hendes kørselsbehov kan dækkes af bostedet eller andre ordninger, når hun er der, og om det kan dækkes af andre ordninger når hun er hjemme.

Desuden er det afgørende, om der er en chauffør, som kan køre bilen for din datter. Hvis behovet for kørsel kan dækkes ved andre ordninger end handicapbil så er hun ikke berettiget til støtte til køb af bil. Hun skal desuden have et kørselsbehov, der svarer til det, som andre på hendes alder og tilsvarende livssituation har, og det må altså som sagt ikke kunne opfyldes uden brug af egen bil.

Læs evt. mere om reglerne:

Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring pkt. 30.

Relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen:

Sidst opdateret 12/01 2018.
Mere information om handicapbil