Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål om handicapbil Nedre aldersgrænse for støtte til bil

Handlinger tilknyttet webside

Nedre aldersgrænse for støtte til bil

Er der en aldersgrænse på 3 år for støtte til bil?

Er der en aldersgrænse på 3 år for støtte til bil?

Min datter på 2 år er svært hjerneskadet og har ingen kontrol over sin krop og kommer ikke til at få det ifølge lægerne. Hun kan trække vejret og synke tynd grød og mælk. Hun kan ikke holde sit hoved selv.

Jeg får sværere og sværere ved at løfte hende. Og jeg har svært ved at få plads til alle de hjælpemidler, hun skal have med sig. Derfor har jeg henvendt mig til kommunen med henblik på at søge om tilskud til en handicapbil til at transportere hende dels i børnehave og rundt i dagligdagen, så vi kan have et mere normalt liv.

Jeg fik det svar, at jeg tidligst kan søge om tilskud til en handicapbil fra den dag, hun fylder 3 år. Kommunens begrundelse herfor er, at man ikke tidligere i kommunen har givet bevilling til en handicapbil til et barn under tre år. Det kan jo være, at hun kommer til at gå, er beskeden. Dette har jeg fået at vide, uden at kommunen sætter sig yderligere ind i min datters sygdomshistorie. Der findes et ansøgningsskema, som jeg ikke må få udleveret, førend min datter er fyldt tre år.

Jeg kan ikke finde et sted i lovgivningen, hvor disse tre års grænse er nævnt. Er det korrekt eller her tale om en kommunal fortolkning, jeg kan anke?

 

Svar

Kommunen kan ikke afvise at behandle din ansøgning om støtte til køb af bil, udelukkende fordi din datter er under 3 år gammel. Der er ikke i loven en nedre aldersgrænse for, hvornår man er berettiget til støtte. Dog er praksis sådan, at man normalt kun får tildelt støtte til køb af bil til børn under 3 år hvis det pga. funktionsnedsættelsen er sværere at transportere end andre børn af tilsvarende alder. Kommunen skal dog altid behandle en ansøgning og lave en konkret vurdering og give et begrundet afslag. Jeg vil derfor foreslå, at du kontakter ledelsen i kommunen, hvis du fortsat ikke kan komme til at søge.

Uddybning

En af forudsætningerne for at få støtte til køb af bil er, at der er tale om en varig funktionsnedsættelse. I dette ligger der, at der ikke inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Det er vanskeligt at vurdere, om det er tilfældet, inden barnet når en vis alder. 

I denne vurdering skal indgå, om det er alderen, der gør, at barnet er ude af stand til at gå eller endnu kan køres i klapvogn. Eller om det er funktionsnedsættelsen, der betyder, at barnet er væsentligt vanskeligere at transportere end andre børn på samme alder.

Kommunen skal altså foretage en konkret, individuel vurdering. Og hvis barnet endnu kan transporteres i klapvogn eller fordi alderen bevirker, at barnet ikke kan gå, vil det normalt medføre et afslag. Omvendt kan det medføre bevilling, selvom barnet er under 3 år hvis det pga. funktionsnedsættelsen er vanskeligere at transportere end andre børn.

Dokumentation

Fra: Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordringvejledning pkt. 16, og pkt. 35, at:

16. For børn må varighedsbegrebet bedømmes særskilt. Generelt er læger tilbageholdende med at bedømme en tilstand hos et barn som varig, blandt andet fordi det ofte er vanskeligt at stille en prognose, der rækker længere end blot over en årrække. Ved vurderingen af barnets funktionsnedsættelse må der tages hensyn både til barnets alder, vækst og udvikling. Barnets kørselsbehov må sammenholdes med behovet hos andre børn på samme alder og i samme livssituation. Hvis barnet har en progredierende lidelse, kan der herudover være et særligt hensyn at tage ved både behovsvurderingen og varighedsvurderingen.

35. Ligesom der ikke er et ”høj alders” kriterium for tildeling af støtte til køb af bil, er der heller ikke et ”lav alders” kriterium. Der ydes dog normalt ikke støtte til bil til børn, der alene på grund af alder er ude af stand til at gå eller endnu kan køres i klapvogn. Alle forældre med børn indtil omkring 3-års alderen har behov for at kunne transportere barnet. Ifølge administrativ praksis tilkendes der derfor som udgangspunkt tidligst bil til børn, når barnet er fyldt 3 år. Undtagelse til dette udgangspunkt kan f.eks. være, hvor et barn på grund af sin funktionsnedsættelse er væsentligt vanskeligere at transportere end andre børn på samme alder. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis barnet er ude af stand til selv at holde sit hoved oppe uden voksenstøtte.

Sidst opdateret 12/01 2018.
Mere information om handicapbil