Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Overskud salg af handicapbil

Kan vi selv bestemme, hvordan overskuddet fra salg af vores handicapbil skal anvendes?

Kan vi selv bestemme, hvordan overskuddet fra salg af vores handicapbil skal anvendes?

Min mand har fået bevilget en ny handicapbil. Forhandleren vil give 32.000 kr. for den gamle bil. Det var så meningen, at vi ville bruge det beløb til at købe en dyrere model, men det har vi fået afslag på fra kommunen. De siger, at pengene skal bruges til at nedskrive lånet på den nye bil. Må vi ikke bestemme, hvordan pengene skal bruges?

Svar:

Nej, I må ikke selv bestemme, hvordan de penge, som I får for den gamle bil, skal bruges. I kan ikke bare disponere over disse penge til at købe en dyrere bil for. Men hvis I selv har lagt penge oveni bevillingen på den gamle bil og købt en dyrere bil, har I imidlertid krav på at få en forholdsmæssig del af provenuet som I kan bruge som I vil, herunder til at købe en dyrere bil for.

Hvordan de penge, som I får for den gamle bil, skal bruges, afhænger af, om I får almindelig bilstøtte eller udvidet bilstøtte. Støtte gives til den billigste bil, der er egnet set i forhold til ansøgerens behov. Bilstøtten gives som et rentefrit lån indenfor en fastsat låneramme. Lånerammen opjusteres løbende og er pt. på 187.000 kr. (2018). Hvis prisen på den billigst egnede bil overstiger den fastsatte låneramme på 187.000 kr., ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på 187.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil.

Opdeling af bilstøtte

Bilstøtten er opdelt i to dele. Den ene halvdel skal man som udgangspunkt betale tilbage over 8 år. Den anden halvdel nedskrives over 8 år. Hvis ens indkomst overstiger en grænse på pt. 222.000 kr. om året (2018), skal man betale 20 % af den del af indkomsten, der overstiger grænsen mere tilbage på lånet jf. bilbekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Anvendelse af nettoprovenu

Hvis man har fået den almindelige støtte efter bilbekendtgørelsens § 7, stk. 1, skal nettoprovenuet ved salg af den ”gamle” bil anvendes til afdrag på den nye bil. Først og fremmest bruges provenuet til at nedskrive den andel, som man selv skal betale tilbage på det nye billån sådan, at man altså kommer til at sidde billigere. Hvis der er et yderligere provenu, tilfalder resten af pengene kommunen til at nedskrive den ellers tilbagebetalingsfrie del af billånet. Hvis man har fået udvidet støtte efter bilbekendtgørelsens § 7, stk. 2, skal nettoprovenuet ved salg af den tidligere bil først og fremmest tilfalde kommunen og bruges til at betale tilbage på det ekstra tilskud. Hvis der er flere penge, skal resten af nettoprovenuet bruges til at afskrive lånet ligesom ved biler, der er bevilget efter bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Opgørelse af nettoprovenu

Nettoprovenuet udgøres af bilens salgspris, efter at salgsomkostninger og eventuel restgæld til kommunen er fratrukket. Hvis man selv har lagt pengene oveni i bevillingen og købt en dyrere bil, end kommunen oprindeligt har bevilget, skal man først og fremmest selv have en forholdsmæssig andel af provenuet tilbage efter reglerne i bilbekendtgørelsens § 12.

Sidst opdateret 03/01 2018.
Mere information om handicapbil