Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Reparation af automatgear

Hvem skal betale reparationen af et automatgear?

Hvem skal betale reparationen af et automatgear?

Jeg fik i starten af 2007 fornyet min bevilling på støtte til køb af ny bil, hvor kommunen blandt andet bevilligede støtte til automatgear. Nu er jeg så uheldig, at automatgearet er gået i stykker. Og spørgsmålet er nu: hvem skal betale for reparationen. Jeg mener at kommunen skal betale for reparation af automatgearet. Jeg mener, at loven er klar på det område.

Beskeden fra kommunen er at jeg nok måske har ret, men at de vil se en principiel afgørelse (fra Ankestyrelsen) på det. Så hvem skal betale den reparation, og ligger der en principiel afgørelse på lignende sag?

 

Svar

Hvis der er tale om en reparation, så skal kommunen betale. Der ligger desværre ingen principielle afgørelser fra Ankestyrelsen om dette spørgsmål. Det fremgår imidlertid af bilbekendtgørelsens § 13, stk. 4 og 5 og af Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordringændring pkt. 86.  Kommunen har desuden pligt til at forholde sig til om dit kørselsbehov i den mellemliggende periode kan dækkes på anden vis.

Forudsætningen for, at kommunen skal betale er dog, at:

  • Du har sørget for den almindelige vedligeholdelse, og at reparationen ikke alene er blevet nødvendig pga. manglende vedligeholdelse.
  • At kommunen vurderer, at reparationen er nødvendig, og at
  • Udgiften til reparationen står i et rimeligt forhold til den opnåede nytte. Kommunen vil vurdere bilens nuværende stand - og om det giver mening at reparere den i forhold til bilens forventede levetid.
  • Endelig har kommunen først en forpligtigelse til at hjælpe dig, hvis du ikke kan få dækket udgiften til reparation enten via din forsikring eller via købelovens reklamationsregler.

Kommunen skal derfor foretage en konkret, individuel vurdering af, om de mener at disse forhold er opfyldt. Du har krav på en afgørelse med begrundelse og klagevejledning. Jeg vil derfor råde dig til at forholde kommunen dette og bede dem om en egentlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning.

Sidst opdateret 12/01 2018.
Mere information om handicapbil