Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål om handicapbil Søn med bevilget kassevogn bliver 18 år

Handlinger tilknyttet webside

Søn med bevilget kassevogn bliver 18 år

Hvad sker med bevilget bil, når sønnen bliver 18 år?

Mister vi vores invalidebil/kassevogn, når vores søn fylder 18?

Vi fik i november 2009 bevilget en invalidebil/afgiftsfri kassevogn til vores søn, der i dag er 15 ½ år. Når han bliver 18 år har vi haft bilen i 5 år. Hvad sker der så?

Mister vi retten til bilen, og skal han selv søge om en ny bil (han er kørestolsbruger og formentligt berettiget til invalidebil), eller vil/skal han selv kunne køre i bilen i et år (hele 6 års perioden?)


Svar:

Nej, I mister ikke retten til bilen, og kommunen kan ikke stille krav om, at han selv skal kunne køre bilen i restperioden for at lade jer beholde den.

Bilen er bevilget til jeres søn. Kommunen har ved bevillingen vurderet, at han opfylder betingelserne for at være berettiget til støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 (se evt. også bilvejledningen pkt. 8). Som en del af bevillingen har det været forudsat, at han havde chaufførmulighed (formentlig jer forældre) til at få dækket sit kørselsbehov i bilen (bilbekendtgørelsens § 2, stk. 5). Hvis betingelserne fortsat er opfyldt, vil der derfor reelt ikke ske noget i anledning af, at han bliver 18 år.

Kørekort og indretning af bilen
I vil have mulighed for at søge om støtte til kørekort til ham samt at få bilen indrettet, så han selv kan køre den (bilbekendtgørelsens § 13 og § 14). Dog må kommunen gerne inddrage i deres vurdering af, om der kan bevilges støtte til bilindretning (så jeres søn selv kan køre bilen), at bilen er 5 år gammel på det tidspunkt. Det fremgår af bilvejledningens pkt. 79, hvor det er anført: "Der kan ydes tilskud til nødvendige indretninger i en tidligere registreret bil, hvis det skønnes rimeligt under hensyn til bilens stand og alder, udgiften ved indretningen og borgerens forhold i øvrigt, dog normalt under forudsætning af, at den foreslåede løsning formodes at være brugbar i en 8-årig periode."

Det vil derfor i jeres konkrete sag nok være tvivlsomt, om I kan opnå støtte til indretning af bilen, så han selv vil kunne køre den. Kommunen vil nok heller ikke bevilge støtte til at erhverve kørekort på dette tidspunkt, men afvente, at der skal træffes ny afgørelse om støtte til køb af bil, når den nuværende bil er 6 år gammel (fra 2018: 8 år). Jeres søn vil nemlig have mulighed for at søge om støtte til køb af ny bil, når den er 6 år gammel (fra 2018: 8 år). I den forbindelse kan han søge om indretning af denne bil, samt om støtte til at erhverve kørekort, så han selv kan køre den.

Sidst opdateret 30/12 2017.
Mere information om handicapbil