Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål om handicapbil Støtte til bil ved psykisk lidelse

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til bil ved psykisk lidelse

Kan en person med en psykisk lidelse få bevilget en bil?

Kan en person med en psykisk lidelse få bevilget en bil?

Jeg skriver, fordi jeg har diagnosen; ADHD, Angst, Depression og PTSD. Jeg søger pt. bil gennem Handicap Center.  Jeg kan ikke køre bus, tog eller cykel (heller ikke med følgeskab), og jeg kommer ikke uden for en dør. Jeg kan ikke deltage i noget socialt, jeg kan ingen hobby eller sportsaktivitet have. En gang om ugen i 2 timer har jeg en hjemmevejleder og det er nok det nærmeste jeg kommer noget socialt i dag. Jeg har tidligere haft bil i mange år og er yderst tryg ved at køre i bil, også alene fra sted til sted.

Hvad er mine muligheder for at få bevilget støtte til en bil?

 

Svar:

Det korte svar er, at lovgivningen rummer mulighed for, at også personlige med en psykisk lidelse kan få støtte til bil, men hvorvidt du er berettiget, kan jeg ikke afgøre/vurdere.

Uddybning

Din ansøgning om støtte til køb af bil behandler kommunen efter § 114 i serviceloven, der bl.a. siger:

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil……

Det betyder, at der i særlige tilfælde også vil kunne ydes støtte til køb af bil på baggrund af en psykisk lidelse. Dette har Ankestyrelsen også fastslået i afgørelse nr. 9123 af 27/3 2002.

Denne sag blev behandlet med udgangspunkt i, at ansøgeren skulle bruge bilen til arbejde. 

Bil til fritidsformål

Ud fra dine oplysninger forstår jeg, at du skal anvende bilen til fritidsformål. Støtte til bil har også til formål at forøge eller bevare udfoldelsesmulighederne og dermed medvirke til en bedre livskvalitet hos personer med varigt nedsat funktionsevne. I den forbindelse har en persons fritidsaktiviteter, f.eks. sport, familiebesøg, fritidsundervisning, frivilligt organisationsarbejde, udflugter, sommerhusbesøg og lignende, betydning for livskvaliteten. Det er derfor vigtigt, at du nøje beskriver, hvilke aktiviteter du skal bruge bilen til. I den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen stilles der større krav til de helbredsmæssige forholds betydning for en ansøger ved kørsel til fritidsformål end ved daglig kørsel til og fra et arbejde. 

Når bilen skal anvendes til fritidsformål skal kommunen også overveje, om dit samlede kørselsbehov ud fra en vurdering af din alder, almentilstand og forholdene i øvrigt kan løses tilfredsstillende på en anden måde. F.eks. må transportbehovet i nogle tilfælde antages at kunne tilgodeses på forsvarlig måde gennem udnyttelse af trafikselskabernes individuelle kørselsordninger for bevægelseshæmmede eller ved faktisk etableret befordring med individuelle transportmidler jf. servicelovens § 117.

Opsummering

Der kan i særlige tilfælde ydes støtte til bil til personer med en psykisk lidelse. Hvem der er berettiget, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.  

Sidst opdateret 21/01 2014.
Mere information om handicapbil