Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til reparation

Kan man som menneske med handicap få støtte til reparation af sin bil?

Kan man som menneske med handicap få støtte til reparation af sin bil?

Hvor i lovgivningen står reglerne for, hvorvidt man kan få støtte til reparation af ens bil ? Har det nogen betydning, hvis man er under 18 år og bor alene sammen med sin mor, som ikke har den store indkomst?

 

Svar:

Du kan som udgangspunkt ikke få støtte til afledte udgifter ved det at have bil. Du kan derfor som udgangspunkt heller ikke få hjælp til reparation af selve bilen. Du har pligt til at holde bilen kaskoforsikret. Din alder og økonomi er uden betydning i denne forbindelse. Men der findes dog visse undtagelser, hvor du i ganske særlige tilfælde ydes hel eller delvis hjælp til udgifter til reparation af bilen. Denne støtte bevilges i givet fald efter merudgiftsbestemmelserne.

Uddybning - støtte til almindelige reparationer

Hvis du pga. din funktionsnedsættelsen har behov for en særlig stor og driftsmæssige dyr bil, kan du i de særlige tilfælde få støtte til merudgiften ved reparation. Altså hvis det er dyrere at få repareret bilen, end det ville have været at få repareret en almindelig personbil. Du kan også få støtte til reparationen, hvis det kan sandsynliggøres, at du overhovedet ikke ville have haft bil, hvis ikke du havde haft en funktionsnedsættelse. I de tilfælde kan man få hele reparationsudgiften betalt som merudgift.

Disse forhold fremgår af dels af bilbekendtgørelsen, dels af bilvejledningen.

Støtte til reparationer af særlig indretning 

Hvis du har fået lavet en særlig indretning i bilen, og den går i stykker, gælder der andre regler. Særlig indretning er indretning, som bilen ikke er forsynet med fra fabrikken. Kommunen skal betale for reparation af den særlige indretning efter behov efter reglerne i bilbekendtgørelsens § 13, stk. 4. Før kommunen har pligt til at hjælpe dig, skal du undersøge, om du kan få dækket udgiften til reparation enten via din forsikring eller via købelovens reklamationsregler. Du skal altså først og fremmest undersøge, om der er en sådan mulighed.

Hvis du ikke kan få dækket udgiften til reparation af den særlige indretning på anden vis, skal kommunen betale under forudsætning af, at

  • du har sørget for den almindelige vedligeholdelse, og at reparationen ikke alene er blevet nødvendig pga. manglende vedligeholdelse.
  • at kommunen vurderer, at reparationen er nødvendig, og at
  • udgiften til reparationen står i et rimeligt forhold til den opnåede nytte. Kommunen skal altså vurdere bilens nuværende stand og vurderer, om det giver mening at reparere den særlige indretning i forhold til, hvor længe man kan forvente, at den derefter vil være brugbar. 

Konklusion

Du kan altså kun få støtte til reparation af selve bilen, hvis du :

  • enten ikke ville have haft bil, 
  • ikke havde en funktionsnedsættelse eller
  • pga. funktionsnedsættelsen har behov for en større og driftsmæssig dyrere bil. I så fald kan du søge støtte efter merudgiftsbestemmelserne i serviceloven.

Du kan få støtte til reparation af den særlige indretning, hvis du ikke kan få dækket udgiften over din forsikring eller efter købeloven. Der er dog visse forudsætninger, som skal være opfyldt. Din alder og økonomi er uden betydning. 

Sidst opdateret 06/04 2017.
Mere information om handicapbil