Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til særlig indretning

Kan jeg få støtte til særlig indretning af min bil, selvom jeg får afslag på handicapbil?

Kan jeg få støtte til særlig indretning af min bil, selvom jeg får afslag på handicapbil?

Hvis jeg søger min kommune om genbevilling af handicapbil, men får afslag - kan jeg så alligevel få dækket den særlige indretning, som der står i mit kørekort, at jeg skal have. Bl.a. automatgear? Skal ansøgningen ske af 2 omgange?

Svar:

Ja, du kan godt få dækket den særlige indretning, som er beskrevet i dit kørekort, selvom du får afslag på støtte til køb af bil. Nej, ansøgningen skal ikke ske af 2 omgange.

Særlig indretning

Det fremgår af bilbekendtgørelsen § 13, at du kan få hjælp til den særlige indretning, selv om du ikke er berettiget til støtte til bil, hvis

  1. politiet har stillet krav om det,
  2. hvis dine helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller
  3. hvis det letter din placering i bilen.

Det fremgår desuden af Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring pkt. 78, at kravet for at få tilskud til særlig indretning blot er at "politiet har stillet krav herom, eller når borgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, f.eks. på grund af smertetilstande eller skånehensyn". Endelig fremgår det af samme punkt i vejledningen: "Tilskud til særlige indretninger kan ydes, selv om borgeren ikke opfylder betingelserne for at få lån til køb af bil."

Hvis du opfylder en af ovennævnte 3 betingelser, kan du således godt få støtte til særlig indretning i en bil, selv om du ikke opfylder kravet til at få støtte til køb af bil. Dog skal du være opmærksom på, at tilskud til automatgear forudsætter, at bilen er forsynet med det fra fabrikken, og at bilen er under 1 år gammel (se bilbekendtgørelsens § 13, stk. 2).

En ansøgning

Du skal søge om den nødvendige særlige indretning i forbindelse med, at du søger om støtte til køb af bil. Kommunen skal samtidigt tage stilling alle dele af din ansøgning. Hvis kommunen giver dig afslag på støtte til køb af bil, skal kommunen således også tage stilling til den del af ansøgningen, der handler om særlig indretning.

Sidst opdateret 12/01 2018.
Mere information om handicapbil