Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål transport Dækning af udgifter til transport til specialbørnehave

Handlinger tilknyttet webside

Dækning af udgifter til transport til specialbørnehave

Kan man få dækket udgifter til transport af sit barn til specialbørnehave?

Kan man få dækket udgifter til transport af sit barn til specialbørnehave?

Hejsa. Jeg er mor til en dejlig pige på 4½ år, som går i specialbørnehave. Jeg har valgt at køre hende frem og tilbage selv (18 km. hver vej) i stedet for at gøre brug af børnehavens busordning.

Har jeg mulighed for at få udbetalt kørselsgodtgørelse for at køre hende?

 

Svar

Nej, du vil  angiveligt ikke kunne få udbetalt kørselsgodtgørelse.

Som jeg forstår det, går dit barn i en specialbørnehave. En specialbørnehave er oprettet som et særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. I børn og unge-vejledningens pkt. 149 hedder det blandt andet, at "udgifter til transport af børn til og fra særlige dagtilbud afholdes i nogle tilfælde af det særlige dagtilbud".

Det er således op til kommunen, om transporten skal være en del af det særlige dagtilbud. Serviceloven eller hertil hørende regler indeholder ikke bestemmelser, som forpligter kommunen til at yde betaling for kørsel til og fra særlige dagtilbud efter servicelovens § 32.

Hvis kommunen har afgjort, at transporten ikke er en del af det særlige dagtilbud - eller hvis der er helt særlige forhold omkring barnet som gør, at den etablerede kørselsordning ikke kan benyttes - kan forældrene søge befordringen dækket efter servicelovens § 41. Er betingelserne for bevilling merudgiftsydelse efter servicelovens § 41 ikke opfyldte, påhviler det forældrene selv at afholde udgiften til befordring til og fra det særlige dagtilbud.

Sidst opdateret 21/09 2015.