Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Handicapkørsel til tandlæge

Kan jeg bruge min handicapkørsel til at komme til tandlæge?

Kan jeg bruge min handicapkørsel til at komme til tandlæge?

Jeg er i tvivl, om jeg kan anvende individuel handicapkørsel til at komme til tandlæge. Kan I hjælpe mig med et svar på mit spørgsmål?

Svar:

Ja det kan ikke udelukkes, at du kan bruge din handicapkørsel til at komme til tandlæge. Men det forudsætter, at du ikke kan få kørslen betalt via andre ordninger omfattet af andre love.

Individuel handicapkørsel kan således ikke anvendes til kørsel til behandling, terapi og lignende, hvor man kan få kørslen betalt via andre kørselsordninger omfattet af andre love.

Hvor det ikke er er muligt, kan det ikke udelukkes, at man kan bruge handicapkørslen. Du kan kontakte din kommune for nærmere rådgivning om ordningen.

Uddybning

Det fremgår af § 11 i lov om trafikselskaber, at trafikselskabet skal etablere kørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, ”som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.”

Hidtil har landets trafikselskaber haft vidt forskellige tolkninger af, hvad denne formulering betød. En del trafikselskaber har ment, at det betyder at man ikke kan bruge sin handicapkørsel til behandling, terapi og lignende. Transportministeriet lægger i et brev til en kommune op til at ensrette fortolkningen. Transportministeriet slår i brevet fast, at handicapkørslen har til formål at være et supplement til andre kørselsordninger.

Ministeriet anfører, at handicapkørsel ikke kan bruges til kørsel til behandling, terapi og lign., hvis der kan ydes kørsel efter andre love, eks. sundhedsloven. Derudover er der et gråzoneområde, som omhandler kørsel til behandlinger, terapi og lign., som ikke dækkes af andre kørselsordninger.

Det er Transportministeriets vurdering, at ordningen ud fra en formålsfortolkning også kan bruges til kørsel til behandlinger mv., der ikke er dækket af andre transportordninger. Det er således Transportministeriets opfattelse, at man derfor godt kan bruge sin handicapkørsel til kørsel til tandlæge, hvis man ikke kan få kørsel efter andre regler.

 

Sidst opdateret 30/09 2015.