Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål transport Hjælp til transportudgifter efter servicelovens § 117

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp til transportudgifter efter servicelovens § 117

Kan der bevilges hjælp til transportudgifter til træning efter servicelovens § 117?

Kan der bevilges hjælp til transportudgifter til træning efter servicelovens § 117?

Jeg går til træning efter servicelovens § 86. Jeg har imidlertid problemer med at komme frem og tilbage til træningen.  Jeg har hørt at kommunen måske kan bevilge mig transport hjælp efter servicelovens §117. Er det en mulighed?

Svar:

Ja, der er mulighed for at få hjælp efter reglerne om individuel befordring jf. servicelovens § 117 til transport til træning efter servicelovens § 86. Det er dog helt op til kommunen, om de vil bevilge dig hjælp efter § 117. Kommunen kan også bestemme, hvordan transporten skal foregå, hvis de beslutter sig for at yde hjælp efter § 117.

Kommunens afgørelse om hjælp efter § 117 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det fremgår af servicelovens § 117, stk. 2.

I Vejledning om støtte til køb af bil og individuel befordring er det anført i pkt. 127: ”Kommunalbestyrelsen har mulighed for at yde befordringstilskud til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Kommunen har ikke pligt til at tilrettelægge en tilskudsordning efter denne bestemmelse”.

Der er således ingen klagemuligheder ud over at klage til borgmesteren.

Du kan læse mere om mulighederne for støtte til befordring til forskellige former for træning i Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner kap. 11.
Det fremgår af vejledningen, at kommunen desuden har ret til at bestemme, hvordan befordringen kan foregå, herunder om de vil indgå aftale med et transportselskab, som man skal benytte, eller om der er frit valg af transportform. Desuden fremgår det, at kommunen har ret til at tage hensyn til om behovet kan dækkes efter anden lovgivning.

Sidst opdateret 25/12 2017.