Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål transport Kørsel af pensionister til sygehus/læge

Handlinger tilknyttet webside

Kørsel af pensionister til sygehus/læge

Kan en borger på førtidspension få fri taxakørsel til læge eller sygehus?

Kan en borger på førtidspension få fri taxakørsel til læge eller sygehus?

Er det rigtigt, at en borger med sindslidelse og førtidspension kan få fri taxakørsel til læge, sygehus eller psyk. skadestue? Og hvordan bærer man sig ad for at få det?

Svar:

Ja - det er som udgangspunkt rigtigt. Hovedreglen er dog, at borgere selv skal betale og sørge for transport til sygehus og egen læge, men der er dog undtagelser. 2 af disse er:

  • Kommunen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra alment praktiserende læge til personer, der modtager social pension (f.eks. førtidspension eller folkepension) samt tilhører sikringsgruppe 1. Kontakt kommunen for nærmere rådgivning og ansøgning.
  • Regionen yder befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus til personer, der modtager social pension. Det er sygehusets kørselskontor, der kan give nærmere vejledning om administration af reglerne.

Det er kommunen/regionen der afgør, om der skal tilbydes befordring eller befordringsgodtgørelse Godtgørelse ydes, når udgiften til billigste forsvarlige befordringsmiddel overstiger 42 kr. tur/retur for pensionister. Du kan anmode om en skriftlig afgørelse. Der er klageadgang til Styrelsen for Patientklager.

Se også:
Sundhedsloven: § 170, § 171 og § 173
Bekendtgørelse om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Sidst opdateret 04/07 2018.