Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål transport Særligt transportfradrag for mennesker med handicap

Handlinger tilknyttet webside

Særligt transportfradrag for mennesker med handicap

Er der er særligt transportfradrag for mennesker med handicap?

Er der er særligt transportfradrag for mennesker med handicap?

Jeg har en gang set en dom fra Vestre Landsret, der handler om, at man kan få et fradrag, hvis man har en lægefaglig vurdering på, at man ikke kan benytte offentlig transport.

Kriteriet for berettigelse til fradraget efter ligningslovens § 9d er på baggrund af en dom afsagt af Vestre Landsret i 2005 nu, at der foreligger en lægelig vurdering, om at der ikke kan benyttes offentlig befordring. Jeg kan ikke finde denne dom - kan du hjælpe mig?

 

Svar:

Jeg formoder at du tænker på denne dom: SKM2005.75.VLR afsagt af Vestre Landsret.

Indholdet af dommen

Vestre Landsrets dom handler om, at man kan få et særligt skattefradrag, hvis man på grund af sygdom eller handicap har særlige udgifter til transport til og fra arbejde, og man samtidigt ikke er i stand til at benytte offentlig transport. Det skal desuden være en direkte følge af din sygdom/handicap, at du har særlige udgifter til befordring. Derfor kan man efter min vurdering ganske rigtigt udlede af dommen, at der skal foreligge en lægelig vurdering, som tilsiger dette. Hvis det ikke er nødvendigt, men kun hensigtsmæssigt, at man benytter egen bil, kan man således ikke få det særlige fradrag efter ligningslovens § 9 D.

Dokumentation

Bestemmelsen i ligningslovens § 9 D har følgende ordlyd:

"§ 9 D. Godtgør den skattepligtige, at vedkommende som følge af varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, finder reglerne i § 9 C ikke anvendelse. Den skattepligtige kan i stedet fradrage normal befordringsudgift i det omfang, den overstiger 2.000 kr., samt den del af den faktiske befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde. Normal befordringsudgift opgøres, hvor offentlig befordring kan anvendes, som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og ellers som udgiften ved brug af eget befordringsmiddel efter kilometertakster, der fastsættes af Skatterådet."

Fradrag svarende til statens højeste takst

Fradraget kan udregnes ved at benytte statens højeste takst. (som i 2011 er 3,67 kr.) Det vil sige, du tager det antal km, som du kører i forbindelse med arbejde og trækker egenbetalingen på 2000 kr. fra. Så er har du størrelsen af dit skattefradrag.

Alternativt kan man udregne en kilometertakst ved at lægge alle de faktiske årlige udgifter til bilen sammen (forsikring, værkstedsregninger, vask, brændstof, m.m.) med en nedskrivningsværdi på 1/6 af bilens nyværdi. Denne sum divideres med det årlige antal kørte kilometre. Herfra fratrækkes så ”egenandelen” på de 2000 kr. om året. Det er lidt kompliceret - et eksempel kan illustrere princippet

Eksempel

Udgifter :

  • Forsikring : 6000 kr. om året
  • Brændstof :  24000 kr. om året
  • Vask :  3000 kr. om året
  • Værksted : 12000 kr. om året
  • Diverse : 1200 kr. om året
  • Afskrivning : 1/6 af bilens nyværdi på 300.000 kr. = 50.000 kr. om året.

Det giver i alt 96.200 kr. Tallet skal så divideres med det totale antal km, du kører om året. I dette tilfælde er det 24.000 km. Det giver en km-takst på 4 kr. Den kan du så gange med det antal km af din kørsel, som er arbejdsrelateret. Egenbetalingen på 2000 kr. trækkes fra, og du har størrelsen på dit skattefradrag.

Sidst opdateret 08/08 2019.