Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Bil - transport Spørgsmål og svar - bil og transport Spørgsmål transport Taksten for transport til hospital

Handlinger tilknyttet webside

Taksten for transport til hospital

Hvilken takst gælder for transport til og fra sygehus?

Hvilken takst gælder for transport til og fra sygehus?

Jeg har en søn på 11 år med ADHD. Mit spørgsmål lyder: Hvad er taksten for transport til og fra hospitalstjek?

Svar:

Det korte svar er, at der ikke er fastsat regler for hvilken takst, der skal benyttes, når forældre selv kører deres barn til kontrol og lign. på sygehuset. Jeg vil nedenfor uddybe reglerne.

Transportudgift sygehus - mere end 50 km

Har du mere end 50 km (en vej) til sygehuset, og din udgift overstiger 100 kr., skal ansøgningen behandles efter sundhedsloven. Det betyder, at du skal sende ansøgningen (kørselsskema fra afdelingen) til dit nærmeste sygehus (kørselskontoret). Reglerne herfor findes i sundhedslovens § 171 og § 173 samt Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven. Udgangspunktet er, at man kan få dækket, hvad der svarer til billigste forsvarlige transportmiddel, til barnet og ledsager (når ledsagelse er nødvendigt). Det vil som oftest også svarer til det billigste offentlige transportmiddel. Hvis man pga. handicappet ikke kan tage med offentligt transportmiddel, kan man få dækket udgiften til at køre i egen bil. Se evt. også netsvar: Hjælp til befordringsudgift til begge forældre ved sygehuskontrol.

Transportudgift sygehus - mindre end 50 km

Er du ikke berettiget til befordring efter sundhedsloven, f.eks. fordi du har mindre end 50 km. til sygehuset, kan du søge om at få dækket transportudgiften som en merudgift efter servicelovens § 41 (forudsat at dit barn opfylder kriterierne for at være omfattet af målgruppen til § 41). Heller ikke i forhold til § 41 er der fastsat regler for hvilken takst, der skal benyttes, når merudgiften til transport skal dækkes. I børn og unge-vejledningens pkt. 181 er beskrevet, at tilskuddet kan fastsættes ud fra statens laveste km-takst. Er der derimod tale om, at man benytter offentlig transport, vil det være oplagt, at det er den faktiske udgift, der medtages.

Sidst opdateret 04/10 2018.