Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Anvisning af ny lejebolig hver 5. år

Handlinger tilknyttet webside

Anvisning af ny lejebolig hver 5. år

Kan kommunen anvise en ny lejebolig, hver gang vores boligbehov ændrer sig?

Kan kommunen anvise en ny lejebolig, hver gang vores boligbehov ændrer sig?

Jeg henvender mig fordi, jeg har en datter på 5 år med rygmarvsbrok. Vi har tidligere fået tildelt en lejebolig (da hun var 7 måneder) og fået lavet nogle boligændringer af denne, så den på daværende tidspunkt passede til vores datters behov.

Det er nu sådan, at denne lejebolig ikke længere er optimal for vores datter, men vores kommune vil igen henvise os til en ny lejebolig. Så mit spørgsmål er: Må kommunen godt hvert 4. - 5. år bede os flytte, når behovet ændrer sig? Skal de ikke tænke længere frem i forhold til bolig?  Skal de ikke tænke over at der skal være plads til hendes behov både nu, om 5 år og om 10 år?

Jeg forstår reglerne sådan, at når de har haft tildelt os en lejebolig, og når den ikke længere opfylder vores behov, så skal de gå ind og hjælpe os med at købe en bolig. Eller har jeg forstået det helt forkert? 

 

Svar

Nej, kommunen har ikke pligt til, at købe en ejerbolig til jer i den beskrevne situation. De har ret til først at forsøge at løse problemet ved at lave nye boligændringer i den nuværende bolig. Hvis det ikke kan lade sig gøre, har de ret til derefter at forsøge at løse problemet ved anvisning af anden lejebolig, før de som sidste løsningsmulighed skal anskaffe/købe jer en ejerbolig. Reglerne findes i servicelovens § 116.

Hvor længe kommunen må forsøge at løse problemet ved at anvise en lejebolig, før de bliver forpligtet til at købe en ejerbolig til jer, afhænger af, hvor akut behovet er. Der skal derfor foretages en konkret, individuel vurdering af dette (se i øvrigt principafgørelse C-56-03).

Uddybning

Kommunen burde, da den anviste jer den nuværende lejebolig have inddraget det i sine vurderinger, om boligen ville være egnet på længere sigt. Det fremgår således af Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift, at kommunen i den forbindelse skal vurdere, om der kan ske ændringer i funktionsevnen, som medfører, at boligen ikke vil være egnet på længere sigt.

Men at kommunen ikke har sikret sig, at den nuværende bolig er egnet på længere sigt, medfører imidlertid ikke, at kommunen som det første er forpligtet til at anskaffe jer en ejerbolig.

Når dette ikke er sket, og boligen nu ikke længere er egnet, så skal kommunen først og fremmest vurdere, om jeres nuværende bolig kan gøres egnet. Hvis de vurderer, at det ikke er tilfældet, så har de ret til at forsøge at anvise jer en lejebolig, som enten umiddelbart eller efter boligændringer opfylder behovene. Først når dette er forsøgt, skal de hjælpe jer med at købe en bolig.

Det er naturligvis meget vigtigt, at I, hvis kommunen for at løse det nuværende problem anviser jer en anden lejebolig, sikrer jer, at de har vurderet om denne er egnet på længere sigt.

Der kan læses yderligere om reglerne om boligskift/boligændring i vores guide om bolig.

Sidst opdateret 11/01 2018.
Mere information om bolig