Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Krav til anvist boligs beliggenhed m.v.

Handlinger tilknyttet webside

Krav til anvist boligs beliggenhed m.v.

Hvilke krav kan vi stille til anvist boligs beliggenhed/geografisk begrænsning ved anvisning af lejebolig?

Hvilke krav kan vi stille til anvist boligs beliggenhed/geografisk begrænsning ved anvisning af lejebolig?

Jeg bor med min multihandicappede dreng, min kæreste og hans barn i lejlighed, som blev godkendt af kommunen som egnet for lidt mere end to år siden. Nu har sagen ændret sig, da jeg har bedt om lift, da drengen er ved at være stor. Der kan ikke laves værelse, der kan rumme lift, så hjælpere kan håndtere som loven foreskriver, og badeværelset kan overhovedet ikke ændres, så det kan opfylde behovene.

Jeg er blevet oplyst, at det nok ender med boligen erklæres uegnet, og kommunen dermed er forpligtet til at finde noget egnet. Jeg får samtidigt at vide, at kommunen gerne må henvise til bolig langt fra det område, vi bor nu, så længe det er i kommunen? Kan det virkeligt være rigtigt, at vi kan tvinges til at flytte op mod 100 km væk, så alt vi og drengen kender forsvinder, herunder alt netværk og samtlige hjælpere og skolevejen også forlænges ekstremt? Er det virkelig det vi skal acceptere bare fordi, vi har et multihandicappet barn?

Hvor finder vi noget om, hvornår kommunen kan være nødt til/tvunget til at yde lån til egnet bolig? Vi har ikke mulighed for at købe som situationen er for os lige nu, uden kommunen yder lån. Vi spørger, fordi der ikke findes særligt mange lejeboliger, der umiddelbart kan indrettes, så de bliver egnet, hvor vi bor.

Svar:

Som det følger af vores lovguide om bolig, kan sagsgangen i en boligsag ses som en 3-trins raket jf. servicelovens § 116.

  1. Først skal kommunen undersøge mulighederne for at gøre nuværende bolig egnet som opholdssted.
  2. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen forsøge at finde en egnet lejebolig, der kan dække behovet.
  3. Hvis dette heller ikke er muligt, skal kommunen hjælpe med at anskaffe en egnet ejerbolig.

Anvist lejebolig skal dække behovet

Spørgsmålet er, hvornår man kan sige, at en anvist lejebolig ”dækker behovet”, og hvilke krav man kan stille til en anvist bolig?

Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvornår en anvist lejebolig kan siges at opfylde behovet. Ankestyrelsen har dog i principafgørelse 33-13 givet nogle retningslinjer for dette. I den konkrete sag var Ankestyrelsen enig med kommunen i, at den anviste lejebolig kunne dække behovet. Boligens geografiske placering medførte, at forældres transporttid til arbejde blev forlænget, at familien ikke længere ville have netværk nær bopælen, og at den handicappedes bror kunne blive nødt til at skifte skole. Det forhold, at der ikke var et badekar i den anviste bolig, selvom der forelå anbefaling om badekar fra hospital, kunne ikke medføre, at den anviste lejebolig ikke var egnet. Heller ikke den omstændighed, at der var tale om et privat lejemål – med eventuel større risiko for at lejemålet ville blive opsagt – kunne føre til en anden vurdering i den konkrete sag.

Hvornår kan man få støtte til ejerbolig?

Man kan ikke opstille nogle generelle kriterier for, hvornår en anvist lejebolig er egnet. Der vil altid skulle foretages en konkret vurdering af familiens tilknytning til området ud fra beliggenhed for (forældres) arbejdsplads, dag-/skoletilbud, netværk, fritidsinteresser mv. Der er ingen konkrete begrænsninger i lovgivningen i geografisk henseende, når kommunen skal finde en egnet lejebolig, men vurderingen skal foretages ud fra ovennævnte hensyn.

Hvis I ikke finder den anviste lejebolig egnet, vil afgørelsen om, hvorvidt boligen er egnet eller ej, skulle indbringes for Ankestyrelsen jf. de almindelige klageregler. Først i det tilfælde, at kommunen/Ankestyrelsen har vurderet, at det ikke er muligt at finde en egnet lejebolig, vil I være berettiget til støtte til en ejerbolig, jf. servicelovens § 116, stk. 4.

Hvis I på eget initiativ finder en egnet ejerbolig i nærområdet, vil kommunen alene være forpligtet til at tage stilling til støtte til boligindretning i denne bolig, jf. servicelovens § 116, stk. 1.

Sidst opdateret 09/12 2014.
Mere information om bolig