Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Merudgift til dyrere bolig

Handlinger tilknyttet webside

Merudgift til dyrere bolig

Kommunen har anvist mig en dyrere bolig. Kan jeg få dækket merudgiften?

Kommunen har anvist mig en dyrere bolig. Kan jeg få dækket merudgiften?

Jeg har en kronisk lungesygdom i meget svær grad og har derfor haft møde med kommunen pga ny bolig samt merudgifter. Jeg bor i et ´2 plans hus nu, hvilket er meget besværligt for mig pga trapper. Kommunen har tilbudt mig en bolig i et plan. Den er mindre, men i et plan og koster 700 kr mere, end den jeg bor i nu, som er en 4 værelses.

Jeg har spurgt, om de 700 kr. ikke kunne dækkes som en merudgift, men har fået afslag. Det skal lige siges, at jeg fik at vide, at hvis jeg ikke sagde ja til denne bolig, så ville jeg ikke få flere tilbud. Jeg har så også spurgt om hjælp til dobbelt husleje og flytning, men dette kunne jeg heller ikke få hverken på den ene eller anden måde. Jeg er ikke selv i stand til at gøre ret meget og får hjemmehjælp til rengøring og tøjvask.

Kan det virkelig være rigtigt ? 

 

Svar

Ja, det kan godt være rigtigt, at du ikke er berettiget til hjælp. På den anden side kan det også være, at du er berettiget til hjælp. Det må afklares ud fra en konkret og individuel vurdering af, om lovens betingelser er opfyldt. 

Lovgivningen på området

Boliganvisning

Du kan få hjælp til boligændringer eller boligskift efter servicelovens § 116, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som giver dig problemer med at klare dig i din nuværende bolig. Kommunen skal forsøge at anvise dig en egnet lejebolig, hvis din nuværende bolig ikke kan gøres egnet ved hjælp af boligændringer. Ved denne anvisning skal kommunen tage stilling til en række forhold, herunder om du er omfattet af målgruppen, og om de økonomiske forhold hænger sammen.

Kommunen har ikke nødvendigvis pligt til at anvise dig en anden bolig, hvis den første anviste bolig opfylder de betingelser, der gør den egnet i forhold til dit handicap.

Dækning af merudgifter

Hvis man flytter til en anvist lejebolig på grund af sin nedsatte funktionsevne, kan man i nogle tilfælde få dækket ekstraudgifterne i forbindelse med flytningen. Det bedømmes efter reglerne om merudgifter i servicelovens § 100. For at komme i betragtning til støtte efter § 100, skal man tilhøre personkredsen. Din kommune skal således vurdere, om du er en del af personkredsen ud fra forskellige kriterier beskrevet i lovgivningen.

Personkredsen i servicelovens § 100 omfatter som hovedregel personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, som har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller ulykkesskader. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Herudover skal man have merudgifter som følge af sit handicap for mindst kr. 6000,- om året.

Hvis din kommunen vurderer, at du hører til målgruppen efter servicelovens § 100, skal udgifter, som opstår på grund af et boligskift, herunder højere husleje, udgifter til dobbelthusleje, indskud i den nye bolig og leje af flyttevogn, vurderes efter denne regel.

Hvis du vil vide mere om § 100, kan du se under hjælp til selvhjælp her: information om § 100 i serviceloven

Opsummering

Jeg kan ikke på basis af dine oplysninger afgøre, om du kan få dækket din ekstra husleje som merudgift efter serviceloven § 100. Lovgivningen giver mulighed for det, men det afhænger af en konkret og individuel vurdering af, om du opfylder lovens betingelser. Du har mulighed for at anke kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Yderligere information

Se evt. principafgørelse 84-13, hvoraf det fremgår, at beboerindskud kan dækkes som en nødvendig merudgift ved den daglige livsførelse, hvis indskuddet skyldes den nedsatte funktionsevne, og indskuddet ikke kan dækkes efter anden lovgivning – boligstøtteloven.

Relateret indhold
Merudgifter til voksne
Sidst opdateret 08/08 2019.
Mere information om bolig