Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Rækkehus eller lejlighed

Handlinger tilknyttet webside

Rækkehus eller lejlighed

Skal kommunen tilbyde os et handicapegnet rækkehus i stedet for en lejlighed, når vi i dag bor i rækkehus?

Skal kommunen tilbyde os et handicapegnet rækkehus i stedet for en lejlighed, når vi i dag bor i rækkehus?

Vi er en familie bestående af to voksne og tre børn. Vores ene barn har et handicap. Vi bor i dag i et 2-plans rækkehus med have (almennyttig lejebolig). Vi er blevet anvist en handicapegnet bolig, idet vores sagsbehandler har erklæret vores nuværende bolig for uegnet i forhold til vores barns handicap. Det er vi meget glade for, men problemet er, at kommunen ikke har andre rækkehuse at tilbyde, men kun stuelejligheder. Vi ser det som en klar forringelse at flytte fra et rækkehus med have til en lejlighed med opgang, overboer mv. Har kommunen ret til at give os en lejlighed, når vi bor i rækkehus? Skal de ikke finde en tilsvarende bolig, sådan at vi kan opretholde vores levestandard?

 

Svar:

Det korte svar på dit spørgsmål er nej - kommunen er ikke forpligtiget til at finde et rækkehus som handicapegnet bolig til jer.

Kommunen er forpligtet til at have fokus på at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den eller de personer i husstanden, som har en funktionsnedsættelse. Det kan godt betyde forringelser for de øvrige medlemmer i husstanden. I praksis må familier med et handicappet familiemedlem i høj grad være indstillet på at ommøblere og ændre på boligforholdene, såfremt kommunens forslag vurderes at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for det handicappede familiemedlem.

Fokus på barnet med handicap

Kommunen skal udarbejde en aktivitetsanalyse, der skal belyse barnets funktionsevne. Og når kommunen vurderer behovet for ændringer af boligen eller evt. et boligskifte, skal kommunen blandt andet lægge vægt på, at barnet i videst muligt omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn på samme alder. Kommunen skal ligeledes forholde sig til, om de påtænkte boligindretninger og/eller boligskift dækker barnets behov i fremtiden.

Kommunen skal forholde sig konkret til ansøgerens og familiens generelle ønsker og behov. Men kommunens primære opgave er først og fremmest at stille en handicapegnet bolig til rådighed.

Hvis I takker nej til den tilbudte lejlighed

Hvis I som forældre vælger at takke nej til den anviste lejebolig, så kan I godt få tilbudt en ny bolig. Men i må påregne en vis ventetid, imens kommunen på ny afsøger markedet. Vær også opmærksom på, at I ikke - når i takker nej til den tilbudte lejebolig - automatisk får ret til støtte til en ejerbolig.

I skal være opmærksomme på at I – såfremt I beder om det – har krav på at få skriftlig afgørelse på jeres ansøgning om anden bolig. Afgørelsen skal være ledsaget af en begrundelse for kommunens afgørelse samt en klagevejledning. Hvis I vælger at klage, er det en god ide, at klagen indeholder argumenter for, hvorfor boligen ikke er egnet i forhold til barnets handicap. Klagen skal sendes til kommunen.

Sidst opdateret 15/08 2013.
Mere information om bolig