Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Standarder for pladsbehov i boligen

Handlinger tilknyttet webside

Standarder for pladsbehov i boligen

Er der fastsat standarder for pladsbehov i boligen?

Er der fastsat standarder for pladsbehov i boligen?

Vi har en datter på 3 år, der er afhængig af hjælp til de fleste ting i dagligdagen. Hun har bl.a. behov for flere hjælpemidler, og de fylder en hel del i vores nuværende lejlighed. Vi har to andre børn, og vi har derfor spurgt kommunen om hjælp til flytning til en større lejlighed. Kommunen siger, at vi ”bare kan flytte lidt rundt på møblerne og værelserne, så er der plads til det hele”.

Vores spørgsmål er derfor:

  • Har en familie krav på et vist antal m2 pr. person?
  • Kan kommunen forlange, at vi f.eks. bruger stuen som værelse til vores handicappede datter, og at vi så skal have stue i et af de rum, der hidtil har været brugt til børneværelse?

Svar:

Nej, der er ikke i lovgivningen fastsat standarder for den enkelte families pladsbehov i forhold til antal værelser og kvadratmetre. Der skal altid anlægges en konkret vurdering, hvor udgangspunktet er den handicappedes boligmæssige behov. Den øvrige families behov skal ud fra en helhedsvurdering medinddrages, men den handicappedes behov er ikke nødvendigvis identisk med familiens behov i øvrigt.
I anfører i jeres henvendelse, at I ønsker en større lejlighed. Kommunen skal altid først undersøge mulighederne for at gøre nuværende bolig bedre egnet som opholdssted, og først hvis dette ikke er muligt, skal kommunen forsøge at finde en egnet lejebolig. Reglerne herfor findes i servicelovens § 116.

Forhold af betydning for afgørelsen

Før kommunen træffer afgørelse i sagen, skal kommunen lave en bred beskrivelse af alle relevante forhold, f.eks.
•    på hvilken måde og i hvilket omfang borgerens funktionsevne er nedsat
•    hvordan borgeren klarer sin dagligdag
•    forholdene  i nuværende bolig
•    hvordan eventuelle pårørendes og handicaphjælperes arbejdsmiljø kan tilgodeses
•    den handicappedes mulighed for at deltage aktivt i familiens liv og færden såvel indendørs som udendørs
Du kan læse mere om forhold af betydning for afgørelse i Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift pkt. 9.

Hvor meget skal man ”kunne tåle”

Efter en konkret vurdering vil kommunen godt kunne komme til det resultat, at I kan bruge et af de rum, der hidtil har været brugt som børneværelse, til stue. Spørgsmålet er, hvor meget man skal ”kunne tåle” i forhold til den løsning, kommunen vælger, og hvornår man som familie kan sige, at den valgte løsning medfører, at boligen ikke fortsat kan anses som værende egnet som opholdssted for den handicappede og den øvrige familie. Da der som nævnt ikke er fastsat nogle standarder i lovgivningen, kan man altid bede kommunen om at få en skriftlig afgørelse med begrundelse (efter forvaltningslovens §§ 22-24). Man vil herefter kunne påklage afgørelsen til Ankestyrelsen for at få deres vurdering af den konkrete sag.

Principafgørelse om boligs egnethed

Ankestyrelsen har truffet flere afgørelser om ret til boligændring/ret til større bolig pga. familiemedlems nedsatte funktionsevne. Af principafgørelse 70-10 fremgår det, at en familie med et handicappet familiemedlem som udgangspunkt må medvirke til at sikre en hensigtsmæssig indretning af boligen ved valg af møbler samt placering af disse, så de i størst mulig grad tager hensyn til det handicappede familiemedlem.

Andre relevante principafgørelser fra Ankestyrelsen:

68-10 om nødvendighed af ekstra værelse
78-10 om nødvendighed af tilbygning
C-3-03 om erstatningskontor/ekstra badeværelse
73-10 om boligs egnethed

Sidst opdateret 28/12 2017.
Mere information om bolig