Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Støtte til at blive i bolig ved skilsmisse

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til at blive i bolig ved skilsmisse

Kan jeg ved skilsmisse få støtte til at blive boende i vores handicapvenlige bolig?

Kan jeg ved skilsmisse få støtte til at blive boende i vores handicapvenlige bolig?

Jeg er i den situation, at jeg muligvis skal skilles. Jeg har en handicappet datter, og vi har lige fået gjort vores bolig handicapvenlig med værelse og andet til vores datter med hjælp fra kommunen. Jeg vil meget nødigt fraflytte boligen, da den er perfekt til vores datter, men jeg har ikke råd til at blive boende alene. Kan jeg få hjælp af kommunen til dette, når nu boligen er så velegnet til vores datter?

Svar:

Det korte svar på dit spørgsmål er nej. Der kan ikke ydes løbende hjælp til dækning af boligudgifter, da separation, skilsmisse eller samlivsophør kan betragtes som en social begivenhed og derfor ikke er en direkte følge af din datters handicap.

Andre muligheder for økonomisk hjælp

Hvis du bor i ejerbolig, går jeg ud fra, at kommunen allerede har taget stilling til, om der er mulighed for at få dække nødvendige merudgifter, som er en direkte følge af din datters handicap. Merudgifter kan være højere ejendomsskatter og driftsudgifter til for eksempel el og varme.
Hvis du bor i lejebolig har du mulighed for at søge om boligsikring, som angiveligt vil ændre sig på baggrund af, at husstandsindtægten alt andet lige bliver mindre i forbindelse med samlivsophør.
Vær for øvrigt opmærksom på, at der efter lov om aktiv socialpolitik § 34 kan være en mulighed for at få et skattefrit tillæg. En af betingelserne for denne ydelse blandt andet en stor forsørgerbyrde eller høje boligudgifter. Ret henvendelse til din kommune for yderligere oplysninger om betingelserne for denne ydelse.
I en overgangsperiode kan der eventuelt være mulighed for at få hjælp efter aktivlovens § 81 til udgifter vedrørende bolig. Berettigelse til denne ydelse beror på en økonomisk trangsvurdering – en form for overlevelseshjælp. Betingelserne for hjælp efter denne bestemmelse er derfor forholdsvis strenge.

Boligskifte og boligindretning i begge forældres hjem

Hvis du når frem til, at du ikke har råd til at blive i din nuværende bolig, kan du kontakte den sagsbehandler i din kommune, som behandler sager om boligændringer og bede om rådgivning om boligskift. Du kan bede om, at sagsbehandleren besigtiger eventuel ny bolig og du kan få rådgivning om egnethed og forslag til boligændringer. Servicelovens § 116 beskriver mulighederne for hjælp til boligændringer til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Boligændringen skal være nødvendig og medføre at boligen bliver bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Hvis der er tale om et barn, som har separerede eller fraskilte forældre, og hvor barnet har samvær med begge forældre, vil begge forældres nye hjem kunne indrettes, således barnet kan færdes både hos mor og hos far, jf. pkt. 14 i Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift. Kommunen kan ikke afvise at yde hjælp med den begrundelse, at der tidligere er ydet hjælp til boligindretning i jeres nuværende bolig. Dette fremgår af Vejledning om hjælp til boligindretning og boligskift pkt. 24. Det afgørende er, at jeres datter har et handicap, og der som følge af det er behov for boligændringer, eventuelt både i mors og fars nye boliger, således kontakten til begge forældre kan opretholdes.

Såfremt du flytter i en anden bolig, har du mulighed for at søge om dækning af eventuelle merudgifter, hvis det må antages at dine udgifter er væsentlig højere end du ellers ville kunne anskaffe en bolig til. Merudgifter skal søges i henhold til Lov om Social Service § 41. Merudgifterne skal være nødvendige og direkte afledt af din datters handicap.

Du kan læse mere om bolig- og boligændringer i vores guide om bolig.   

Sidst opdateret 08/08 2019.
Mere information om bolig