Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Boligindretning Spørgsmål og svar om bolig Udgifter til flytning og indskud i bofællesskab

Handlinger tilknyttet webside

Udgifter til flytning og indskud i bofællesskab

Skal min datter selv betale for udgifterne til flytning?

Skal min datter selv betale for udgifterne til flytning og indskuddet i den nye lejlighed?

Jeg har en datter på 24 år, som bor på en paragraf 108 institution. Hun er pensionist efter de nye regler, og jeg er værge for hende både på det økonomiske og personlige plan.

Det er nu planen, at hun skal flytte ud i et opgangsfællesskab i egen lejlighed, og vi er blevet oplyst af den pædagogiske konsulent, at hun skal spare op til indskud og diverse udgifter i forbindelse med en flytning. Det betyder, at der ikke i lang tid vil være mulighed for, at hun kan deltage i noget, som koster penge, fornøjelser, ferier og lign.

Vi kan ikke få oplyst, hvornår hun kan/skal flytte. Det kan gå hurtigt eller tage lang tid. Hun har nu kun det, som der kan være af indbo på hendes værelse. Alt andet til køkken, bad, støvsuger, vaskemaskine og lign skal købes, når hun flytter. Kan det være rigtigt, at hun ikke kan få nogen former for økonomisk hjælp i forbindelse med denne flytning?

Svar

Ja, din datter kan forvente selv at skulle betale for sin flytning, men der kan være muligheder for at få hjælp.

Jeg forstår din datters oplysninger sådan, at hun frivilligt flytter fra institution til opgangsfællesskab. Jeg antager ligeledes, at opgangsfællesskabet drives i almennyttig boligbyggeri og fungerer som et kollektivt bofællesskab. 

Beboerindskud efter Boligstøtteloven

Når man flytter i et kollektivt bofællesskab under de beskrevne former, kan man få hjælp til beboerindskud vha. et lån ydet af kommunen. Lånet ydes efter Boligstøttelovens §§ 55 og 56. Man kan ligeledes få lån til den del af et evt. depositum, som skal indbetales til kommunen, og som kommunen videreformidler til den almene boligorganisation som indskud i forbindelse med lejen.

Bevillingen af lånet er afhængig af din datters indkomst og økonomiske forhold i øvrigt. Hvis kommunen vurderer hendes økonomi til at være så god, at hun selv kan betale indskud mv., kan kommunen afslå at yde støtten.

Såfremt din datters boligsituation gør, at hun ikke kan få støtte til indskud efter boligstøttelovens regler, kan hun ligeledes søge dette efter Aktivlovens § 81. Indskuds- og etableringsydelse vil i så fald ydes med tilbagebetalingskrav efter Aktivlovens § 92.1.  

Indskudsydelse og etableringsudgifter efter Aktivloven

De rimeligt begrundede udgifter, som kan opstå i forbindelse med flytningen, kan ansøges efter Aktivlovens § 81.

Ved ansøgninger efter Aktivlovens § 81, tager kommunen som ved ovenstående beskrivelse, udgangspunkt i en økonomisk beregning.

For at få støtte efter Aktivlovens § 81, skal din datter have været udsat for ændringer i sine forhold, enkeltydelsen skal være uforudset, rimeligt begrundet, og din datter skal, som beskrevet, ikke selv have midler til at afholde udgiften. Herudover, skal der ikke være muligheder i andre lovgivninger for at få dækket udgiften.

Ud fra en konkret vurdering, tager kommunen bl.a. udgangspunkt i, om din datter har faktisk evne til at lægge til side, samt om udgiften har en sådan grad af uforudsigelighed, at den efter omstændighederne bør bevilges. Kommunen ser også på, om en udgift, som alligevel er forudsigelig, har en helt afgørende betydning for din datters livsførelse, så den undtagelsesvis kan bevilges.

Hvis kommunen bevilger indskudsydelse og etableringsudgifter efter Aktivlovens § 81, vil kommunen angiveligt kræve ydelsen tilbagebetalt.

Det vil sige, at din datter kan ansøge om støtte til lån og etableringsudgifter, men uanset hvilken lov ydelserne bevilges efter, må din datter forvente at skulle tilbagebetale ydelsen over tid.

For at få yderligere vejledning om din datters konkrete muligheder for lån og anden støtte, bør I rette henvendelse til din datters sagsbehandler i kommunen.

Sidst opdateret 15/08 2013.
Mere information om bolig