Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Afslag på inkontinent-trusse

Kan kommunen forlange, at vi bruger bleer i stedet for en inkontinent-trusse?

Kan kommunen forlange, at vi bruger bleer i stedet for en inkontinent-trusse?

Jeg har en datter på 7 år, der efter en operation (løsning af bunden rygmarv), da hun var 4, blev inkontinent. Hun RIKér sig selv hver tredje time og tømmes med højt skyl tre gange om ugen. Alligevel sker det i skolen, at hun "lækker". Det er et stort problem for hende. vi har søgt kommunen om inkontinent trusser til hende.

Først fik jeg mundtlig besked om, at det var ingen problem. Fik efterfølgende telefonisk afslag med begrundelsen: det er ikke et hjælpemiddel, men en beklædnings genstand. Jeg kunne da bare give hende en ble på!!! Men søger man på inkontinent trussen, står den under hjælpemidler til inkontinens. Min datter tåler ikke bleer, bliver rød og hævet og får knopper nedenom. Kan kommunens afslag virkeligt være rigtigt? 

 

Svar

I din henvendelse fremgår det, at du har søgt om inkontinenstrusser til din datter på  7 år. Kommunen har vurderet at din datter kan bruge bleer og at en inkontinenstrusse må betragtes som en beklædningsgenstand. 

For at en kommune kan yde støtte til hjælpemidler skal lidelsen være varig, og hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe følgerne af lidelsen og lette den daglige tilværelse. Dette fremgår servicelovens § 112. Bleer anses for at være et hjælpemiddel til en pige på din datters alder Jeg kan forstå på din henvendelse, at kommunen godkender at yde hjælp til bleer.

Hjælpemidlet / bleer som kommunen betaler skal være det bedst egnede og det billigste. Det er kommunen, der indgår aftaler med en leverandør af bleer.

Du oplyser, at din datter ikke kan tåle de bleer, kommunen kan levere. Kommunen må derfor foretage en konkret vurdering af, om de bleer, kommunen leverer, også er de bedst egnede til din datter eller om der er andre bleer f.eks. inkontinenstrusser, der er bedre egnede. *  

Når kommunen træffer afgørelse om støtte til inkontinens trusser, skal den foretage en vurdering  af, hvorvidt en inkontinens trusse modsvarer en ble, eller om der er tale om en særlig beklædningsgenstand. Ankestyrelsen har udtalt i afgørelse nr. C-8-04 ", at der efter hjælpemiddelreglerne kunne ydes særlige beklædningsgenstande, som en person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde en funktionsnedsættelse, mens der efter merudgiftsreglerne ( servicelovens § 41) kunne ydes hjælp til almindeligt tøj f.eks. bukser og bluser som skulle udformes på en særlig måde." 

Jeg vil foreslå at du retter henvendelse til kommunen igen og beder om en skriftlig afgørelse i din sag med klagevejledning. Såfremt kommunen fastholder afslag på inkontinens trusser, har du ved at klage over afgørelsen mulighed for at få en anden instans (Ankestyrelsen) til at se på din sag.

 * Det fremgår af vejledning nr. 6 til servicelovens punkt 45 at " en leverandøraftale ikke må være til hinder for, at personer med særligt behov får stillet et egnet hjælpemiddel til rådighed, selvom hjælpemidlet ikke er omfattet af leverandøraftalen."

Sidst opdateret 27/01 2014.
Explorer Portlet