Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Beskyttelsesmaske til MCS-ramt

Kan det passe, at jeg ikke kan få bevilget en beskyttelsesmaske?

Kan det passe, at jeg ikke kan få bevilget en beskyttelsesmaske?

Jeg har søgt kommunen om en beskyttelsesmaske som hjælpemiddel, idet jeg lider af MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed). Det vil kommunen ikke bevilge. Kan det virkelig passe, at jeg ikke kan få hjælp til sådan en maske, der uden tvivl vil kunne hjælpe mig i dagligdagen?

 

Svar:

Ja, det kan godt passe, at der ikke kan ydes hjælp til en sådan maske som hjælpemiddel efter servicelovens § 112.

Ankestyrelsen har i principafgørelse 223-11 (som ophævede C-22-08) taget stilling til bevilling af beskyttelsesmaske som hjælpemiddel til en kvinde med MCS (duft- og kemikalieoverfølsomhed). Ankestyrelsen fandt, at masken ikke kunne bevilges. Begrundelsen var, at

  • der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at en beskyttelsesmaske og filtre i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad lette den daglige tilværelse eller er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv,
  • at der ikke er en lægefaglig forklaring på de fysiologiske mekanismer, der udløser symptomerne, ingen diagnostiske tests, og der er ikke dokumentation for effektiv behandling, og
  • at der ikke er lægevidenskabelig dokumentation for, at beskyttelsesmaske og filtre virker mod MCS/duftoverfølsomhed. 

På denne baggrund fandt Ankestyrelsen ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at beskyttelsesmaske og filtre i væsentlig grad vil kunne afhjælpe de gener, som borgeren oplevede.

Sidst opdateret 27/01 2014.
Explorer Portlet