Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Hjælpemidler og forbrugsgoder Spørgsmål - svar hjælpemidler og forbrugsgoder El-scooter - hjælpemiddel eller forbrugsgode

Handlinger tilknyttet webside

El-scooter - hjælpemiddel eller forbrugsgode

Skal en el-scooter bevilges som et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?

Skal en el-scooter bevilges som et hjælpemiddel eller et forbrugsgode?

I 5 år har jeg haft en el-scooter som hjælpemiddel, da jeg lider af MCS (Multiple Chemical Sensitivity), hvilket gør, at jeg ikke kan køre med offentlige transportmidler p.g.a. af de andre passagerers brug af duftstoffer. Kommunen har målt min gangdistance til 200-400m.

For 2 år siden søgte jeg om en bedre affjedret el-scooter, da jeg får for mange smerter af at køre på min nuværende scooter, der er uden affjedring.

Nu har jeg lige haft besøg af en ergoterapeut, der siger, at kommunen er begyndt at dele borgerne, der søger om el-scooter op i kategorier, alt efter hvad de kan. Den kategori, der slet ikke kan gå, og som altid må sidde i kørestol, kan uden problemer få bevilget en el-scooter som hjælpemiddel.

Men hvis man kan gå lidt, vil man fra nu kun kunne få en el-scooter bevilget som et forbrugsgode - dvs. der er egenbetaling.

Faktisk blev jeg for 1,5 år siden allerede bevilget en bedre affjedret el-scooter, men pga. scooterens dårlige tilpasning til mig, blev den leveret retur til kommunen, og en anden blev forsøgt. Den kunne jeg heller ikke bruge, og den daværende ergoterapeut lovede mig at se efter en model, der ville være egnet til mine handicaps. Men så skete der det, at ergoterapeuten fik orlov p.g.a. sygdom i sin familie, og han er nu fyret fra kommunen.

Jeg har derfor 2 spørgsmål til DUKH:

  1. Kan man virkelig iflg. sociallovgivningen graddele hjælpemidlet til at blive et forbrugsgode, alt efter hvilket handicap ansøgeren har?
  2. Kan man først tildele et bedre hjælpemiddel for derefter at ændre denne bevilling? Det er jo ikke ligefrem min fejl, at ergoterapeuten bliver skiftet ud, og sagsbehandlingen tager 2 år.

Svar

Loven skelner mellem egentlige hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hjælpemidler er produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. Hjælpemidler ydes efter servicelovens § 112.

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Sådanne produkter er således ikke fremstillet specielt til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan dog i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har behov for. Forbrugsgoder ydes efter servicelovens § 113.

Et produkt er enten fremstillet som et hjælpemiddel, eller som et produkt, som indgår i almindelig husholdning. Et forbrugsgode kan bevirke, at den pågældende kan udføre dagligdags funktioner, som han eller hun ellers ikke ville være i stand til uden hjælp.

Det er derfor DUKH's vurdering, at en kommune ikke kan yde hjælp til el-scooter som hjælpemiddel til nogen borgere og som forbrugsgode til andre borgere.

I hjælpemiddelbekendtgørelsen er det beskrevet, at der er mulighed for at yde støtte til den fulde anskaffelsespris til et forbrugsgode, hvis forbrugsgodet på grund af borgerens nedsatte funktionsevne udelukkende fungerer som hjælpemiddel.

Nogle vil derfor kunne få dækket 50% af udgiften til et forbrugsgode, mens andre vil kunne få dækket den fulde pris.

Vi vil derfor anbefale dig, at du beder kommunen om at få en skriftlig afgørelse, hvis kommunen fastholder, at en el-scooter i forhold til dig er et forbrugsgode. Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Vær opmærksom på at klagefristen er 4 uger.

Ændring af bevilling

I forhold til dit andet spørgsmål, om kommunen kan trække en bevilling tilbage, som er givet:

Hvis kommunen har givet en bevilling, er hovedreglen er, kommunen ikke kan trække den tilbage, medmindre der er sket ændringer i din situation og i din funktionsevne, som betyder, at du ikke længere opfylder betingelserne. Vi vil derfor opfordre dig til at bede kommunen om at begrunde beslutningen om, at du ikke længere er berettiget – og at du beder om at få en skriftlig afgørelse, hvis kommunen trækker en tidligere bevilling tilbage.

Sidst opdateret 27/01 2014.
Explorer Portlet