Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Frit valg af hjælpemidler

Hvem bestemmer, hvilket produkt den enkelte skal benytte?

Hvem bestemmer, hvilket produkt den enkelte skal benytte?

Jeg arbejder i en virksomhed, der producerer hjælpemidler, blandt andet katetre. I vores kundeservice får vi jævnligt henvendelser fra brugere, der oplever, at deres bevillinger bliver ændret, uden at de selv har været med inde over. Der kan også ske det, at de har afprøvet et produkt, der fungerer godt for dem, men at de ikke kan få lov til at skifte til dette produkt.

Vi vil gerne kunne hjælpe og rådgive i disse situationer, men mangler viden om bevillinger og rettigheder. De spørgsmål, vi især kunne tænke os at få opklaret, er:

  • Hvem bestemmer, hvilket produkt den enkelte skal bruge?
  • Hvad er muligheden for at skifte til et andet produkt/producent?
  • Hvilke argumenter "gælder"?

 

Svar

Det er kommunen, der har beslutningskompetencen. Kommunen skal bevilge det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Frit valg på hjælpemidler

Der er som udgangspunkt frit valg af hjælpemidler. Man kan dog højst få refunderet en udgift, som svarer til prisen på det hjælpemiddel, som, kommunen har vurderet, er det bedst egnede og billigste. Før man anskaffer et andet hjælpemiddel end det, som kommunen peger på som det bedst egnede, skal kommunen godkende, at det valgte hjælpemiddel opfylder de skitserede behov. Hvad der i det enkelte tilfælde er det bedst egnede og billigste hjælpemiddel beror på en konkret individuel .vurdering fra sag til sag

Leverandøraftaler

Kommunen har ret til at indgå aftale med en bestemt leverandør. Hvis kommunen har indgået en sådan leverandøraftale, og man ønsker at benytte en anden leverandør, så kan man højst få refunderet den del af udgiften, som svarer til det, som kommunen ville have kunnet få hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Hvis kommunen ikke har indgået en aftale med en bestemt leverandør, så kan man selv helt frit vælge leverandør. Hjælpen ydes efter regning dog højest med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Begrænsning i retten til frit valg

Retten til frit valg af leverandør gælder ikke, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som man ønsker at anskaffe fra deres faste leverandør.

Som et eksempel kan nævnes, at brugeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Men brugeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil brugeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør. Noget tilsvarende vil gælde, hvis brugeren ønsker et fuldstændig identisk hjælpemiddel i en anden farve end det, som kommunen kan stille til rådighed.

Retten til at vælge et dyrere hjælpemiddel end det, som er omfattet af kommunens bevilling, begrænses ikke. Brugeren kan således mod betaling af prisdifferencen vælge et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen vil yde støtte til. Det forudsættes også her, at det valgte hjælpemiddel stadig kompenserer for den nedsatte funktionsevne. Kommunen skal også i disse situationer godkende det valgte hjælpemiddel.

Opsummering

Man kan altså ikke benytte det frie valg, hvis kommunen kan stille et helt identisk hjælpemiddel til rådighed. Desuden kan du kun få støtte til det billigst egnede hjælpemiddel. Hvis kommunen har indgået en leverandøraftale, så kan du kun få støtte til det, som kommunen kan få hjælpemidlet til hos deres leverandør. Man kan altid vælge selv at lægge penge oveni og købet et andet og dyrere produkt, forudsat at det kan godkendes af kommunen.

Sidst opdateret 06/04 2017.
Explorer Portlet