Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hjælpemidler i en midlertidig periode

Kan vi få støtte til en kørestol i kommunen, før det er afklaret om det bliver et varigt behov?

Kan vi få støtte til en kørestol i kommunen, før det er afklaret, om det bliver et varigt behov?

Min mand har fået en mindre hjerneblødning. Lige nu påvirker det hans gangfunktion på en måde, så han har brug for kørestol. På genoptræningsstedet siger de heldigvis, at de regner med, at de kan genoptræne hans gangfunktion så godt, at han på sigt igen kan gå. Men de kan ikke sige det med fuld sikkerhed og heller ikke sige, hvor lang tid der vil gå før han er fuldt genoptrænet.

Kan vi få støtte til kørestol i kommunen, før det er afklaret, om det bliver et varigt behov?

Svar:

Ja det kan I godt. Der er nemlig fra 1. januar 2018 indført en regel i servicelovens § 113 b om, at man kan få bevilget hjælpemidler (og forbrugsgoder) i en tidsbegrænset periode til personer med midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis betingelserne for støtte i servicelovens § 112, stk. 1, eller § 113, stk. 1, i øvrigt er opfyldt.

Fra pkt. 10 i vejledning om hjælpemidler m.v.:

"Ved midlertidigt nedsat funktionsevne forstås, at der inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne."

I skal dog være opmærksomme på, at der kun kan ydes støtte til det pågældende hjælpemiddel én gang indenfor samme tidsbegrænsede periode.

Bemærk endvidere, at hjælpemidler som kun skal bruges i umiddelbar tilknytning til en genoptræning i nogle tilfælde vil blive betragtet som behandlings- eller genoptræningshjælpemidler. I de tilfælde skal de ikke bevilges af kommunen, men af sygehuset/regionen. Det kan I læse mere om i DUKHs netsvar: Behandlingsredskab eller hjælpemiddel.

Sidst opdateret 19/02 2018.
Explorer Portlet