Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Kompressionsstrømper

Hvilke betingelser skal i dag være opfyldte for at få bevilget kompressionsstrømper?

Hvilke betingelser skal i dag være opfyldte for at få bevilget kompressionsstrømper?

Jeg er ved at søge kommunen om kompressionsstrømper, som et kropsbårent hjælpemiddel. Min fysioterapeut mener, at jeg har primær lymfeødem, da mine ben hæver hurtigt op. Lymfeødem er en kronisk tilstand med ophobning af interstitielvæske, som er forårsaget af defekt i lymfesystemet. Jeg har nu store problemer med dette, da jeg er knæopereret og har fået et helt nyt knæ indsat. Min læge er af den opfattelse, at jeg udover at have de gener, som lige omtalt ydermere skal have et personligt hjælpemiddel for at kunne få en bevilling igennem ved kommunen ved servicelovens § 112. Jeg forstår dog ikke dette, da jeg i 2010 fik bevilliget en håndskinne.  Mit spørgsmål er, om der er ændret i denne lov siden 2010, således, at der skal to betingelser til for at komme igennem med en bevilling.

 

Svar:

Det er ikke en betingelse for at få støtte til kompressionsstrømper, at man har et personligt hjælpemiddel. Lovgivningen opererer ikke længere med begreberne kropsbårne eller personlige hjælpemidler. 

Betingelsen er udelukkende, at hjælpemidlet (jf. servicelovens § 112)

  1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
  2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
  3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Kommunen skal foretage en konkret, individuel vurdering af, om du opfylder en af betingelserne.

Fra  Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder:


"
99. Kompressionsstrømper kan ved svære varige kredsløbslidelser ydes ved:

  • Svære grader af åreknuder (varicer) som ikke svinder efter fornøden behandling.
  • Varige følger efter blodpropper i ben eller arme.
  • Varige hævelser på grund af følger efter strålebehandling.
  • Kronisk ødem (væske) i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Kompressionsstrømper kan vælges med forskellig trykeffekt (kompression) afhængig af sygdommens følger. Det afgørende for, om der kan ydes kompressionsstrømper, er ikke trykeffekten, men om kompressionsstrømpen kan afhjælpe en svær, varig kredsløbslidelse, jf. ovennævnte indikationer. Der kan ligeledes være brug for kompressionsstrømper til arme. Der vil normalt være behov for reservestrømper. Der kan ikke ydes hjælp efter servicelovens § 112 til støttestrømper og antiembolistrømper, som anvendes f.eks. ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser."

Du kan altså bede kommunen om at træffe afgørelse om, hvorvidt du opfylder betingelserne for støtte til kompressionsstrømper.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet