Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Hjælpemidler og forbrugsgoder Spørgsmål - svar hjælpemidler og forbrugsgoder Kontorstol: hjælpemiddel eller forbrugsgode

Handlinger tilknyttet webside

Kontorstol: hjælpemiddel eller forbrugsgode

Hvem skal hjælpe os med en kontorstol. Skolen eller kommunen?

Hvem skal hjælpe os med en kontorstol. Skolen eller kommunen?

Min søn med rygmarvsbrok har brug for en stol med fire hjul og en god letbetjent bremse til brug for lektielæsning og til, når han spiller, er på nettet m.m. på computeren eller tegner og lignende.

Ergoterapeuten er enig i behovet, men mener, at skolen skal bevilge den. Mit spørgsmål er nu: Risikerer vi, at de kalder den et forbrugsgode, hvis vi slår på, at den bruges til mere end lektier?

 

Svar

Det er ikke muligt ud fra de givne oplysninger at svare på, om en sådan stol skal bevilges af skolemyndigheden eller den sociale myndighed. Jeg kan heller ikke med sikkerhed vurdere, om den vil blive betragtet som et forbrugsgode, hvis den skal bevilges af den sociale myndighed. Det vil bero på en konkret vurdering.

Det er således, at det først skal vurderes, om der kan ske bevilling efter anden lov end serviceloven.

I skal derfor starte med at søge hos skolemyndigheden. Hvis et hjælpemiddel til et barn alene skal bruges i forbindelse med undervisning, er det skolen, som skal sørge for anskaffelsen. Det er derfor afgørende i hvilket omfang stolen er nødvendig til brug for andre aktiviteter i hjemmet end lektielæsning.

Hvis skolen afslår bevilling med henvisning til, at stolen skal bruges til andre formål, kan I søge om stolen enten som et hjælpemiddel efter servicelovens §112 eller et forbrugsgodehjælpemiddel efter servicelovens §113.

Hvornår er en stol et hjælpemiddel?

Når kommunen skal vurdere, om en sådan stol skal betragtes som et hjælpemiddel eller ej, er et af de afgørende kriterier, om stolen har en særlig udformning, fx med speciel polstring eller elektrisk funktion, som er nødvendig på grund af et svært fysisk handicap.

Hvis det ikke er tilfældet, vil kommunen vurdere, om stolen kan betragtes som et forbrugsgode - og altså om du kan få helt eller delvist tilskud efter bestemmelserne i servicelovens §113. Hvis stolen bevilges som forbrugsgode, skal du være opmærksom på, at en evt. egenbetaling kan komme på tale.

Er stolen sædvanligt indbo?

Har kommunen vurderet, at stolen ikke er et hjælpemiddel og i stedet skal bevilges som forbrugsgode, vil man gå ind og vurdere, om en sådan stol normalt indgår i sædvanligt indbo og kan anskaffes i almindelig handel af alle som ønsker det. Hvis det er tilfældet, så gives der ikke støtte efter servicelovens §113.

Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Ved bedømmelsen af om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og folks forbrugs- og levevaner. Således vil flere forbrugsgoder med tiden blive mere almindeligt udbredt og efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo.

 

Jeg kan altså som sagt ikke med sikkerhed svare på, om en kontorstol med bremse skal bevilges af de sociale myndigheder eller skolen, og om den hvis den bevilges af kommunen, vil blive betragtet som et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller almindeligt indbo.

Sidst opdateret 25/09 2013.
Explorer Portlet