Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Reparation af kørestol ved flytning

Hvilken kommune skal sørge for reparation af min kørestol, når jeg lige er flyttet?

Hvilken kommune skal sørge for reparation af min kørestol, når jeg lige er flyttet?

Jeg er lige flyttet fra en kommune til en anden. I mellemtiden er min kørestol gået i stykker. Den er ejet af en helt tredje kommune, hvor jeg engang har boet. Hvor skal jeg henvende mig, og hvad er mine rettigheder i forhold til at få kørestolen repareret?

 

Svar:

Når du er flyttet, skal du henvende dig i din nye kommune for at få kørestolen repareret. Den kommune, som oprindeligt bevilgede kørestolen, har ikke noget ansvar i din situation. Du har ret til at få din kørestol repareret, hvis det er nødvendigt for fortsat at kunne anvende den. Det er din nuværende opholdsholdskommune, der har pligt til at yde dig hjælp. Man har som udgangspunkt opholdskommune, der hvor man rent faktisk er (opholder sig). Udgangspunktet er desuden, at man har opholdskommune i den kommune, hvor man har sin folkeregisteradresse. Det gælder også, selvom hjælpemidlet et bevilget af en tidligere kommune. I sådanne situationer medtages bevilgede hjælpemidler, som der fortsat er behov for, til den nye kommune. Tilflytningskommunen er forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med reparationer.

Undtagelse

Undtagelsen er dog, hvis en tidligere kommune har visiteret dig til eller anbragt dig i f.eks. en boform efter servicelovens § 107-110 eller en bolig efter almenboliglovens § 105 i en anden kommune. I så fald er den kommune, der har visiteret eller anbragt dig, fortsat forpligtet til at dække udgifterne.

Reglerne fremgår af retssikkerhedslovens § 9 samt Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder pkt. 14.

Ud fra dine oplysninger vurderer jeg, at du skal henvende dig i din nuværende kommune, som så skal vurdere, om det er nødvendigt at reparere kørestolen for at den fortsat er anvendelig. Hvis kommunen vurderer, at den skal repareres, skal kommunen betale udgiften, uanset at den er bevilget af en tidligere kommune.

Sidst opdateret 12/01 2018.
Explorer Portlet