Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til bærbar computer

Kan jeg få støtte til en bærbar computer til min søn med en hånd?

Kan jeg få støtte til en bærbar computer til min søn med en hånd?

Jeg har en søn som er født uden venstre hånd. Han er begyndt at skrive en del på computer i skolen, men det går meget langsomt kun med en hånd.

Hans klasselærer har foreslået, at jeg søger kommunen om en bærbar til ham, dels så han kan øve sig hjemme, og dels fordi der bliver en del mere skriven på computer, når han kommer i 7. klasse.

Så mine spørgsmål er: Hvor skal jeg henvende mig på kommunen? Og hvad er mine chancer for at få computeren bevilget? 

Svar:

Jeg kan desværre ikke give dig et klart svar på dit spørgsmål, men opridse betingelserne for at få bevilget en computer og reglerne for, hvad der er afgørende for, hvor man skal henvende sig med dette behov. Ud fra dine beskrivelser kunne det dog lyde som et behov skolen skal dække.

Hvis computeren alene skal bruge i undervisning, så er det skolen, der skal ansøges. Dette gælder også, hvis computeren skal bruges i hjemmet til f.eks. lektielæsning.

Hvis computeren anvendes i forbindelse med undervisningen

Det følger af det såkaldte sektoransvarsprincip, at hjælpemidler skal søges i den sammenhæng, hvor det skal bruges. Hvis computeren skal anvendes som led i undervisningen, skal I søge den gennem skolen, dvs. lovgrundlaget er folkeskoleloven. I skolens vurdering skal indgå, om det alene pga. handicappet er nødvendigt, at din søn har en ekstra computer derhjemme for at kunne øve sig.

Hvis computeren er til hjemmebrug

Hvis den bærbare computer er til hjemmebrug, kan der kun ydes hjælp til den som et hjælpemiddel/forbrugsgode, hvis computeren ikke er såkaldt sædvanligt indbo. Det fremgår dog af hjælpemiddelbekendtgørelsen § 20, stk. 4, at computere med standardsoftware, der understøtter hjælpemidler til blinde og svagsynede, dækkes med den fulde anskaffelsespris til det bedst egnede og billigste produkt.

En computer er sædvanlig indbo

Det fremgår af principafgørelse 49-12, at en computer anses som udgangspunkt som sædvanligt indbo. Det fremgår af principafgørelse 59-13, at også bærbare computere, smartphones, tablets m.v. er sædvanlig indbo. Derfor kan din søn ikke få bevilget en bærbar computer som hjælpemiddel/forbrugsgode.

Sidst opdateret 04/02 2014.
Explorer Portlet