Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til ortopædisk fodindlæg

Støtte til ortopædisk fodindlæg - hjælpemiddel eller merudgift?

Støtte til ortopædisk fodindlæg - hjælpemiddel eller merudgift?

Min mand har Morbus Bechterew og har søgt om hjælp til dækning af merudgifter.

Han er vurderet til at være omfattet af personkredsen, der kan få hjælp til dækning af merudgifter. Han har endvidere nedsunken forfod og hulfod og er tidligere af en fodspecialist på sygehuset oplyst, at det er en følge af Morbus Bechterew. Han har behov for specielle såler fremstillet ved ortopædskomager, for at kunne gå uden smerter. Disse er meget dyre.

Hans sagsbehandler har kontaktet vores egne læge for, at få bekræftet at fodproblemerne skyldes Morbus Bechterew. Dette kunne vores læge ikke svare på (det var ikke noteret i papirerne fra sygehuset), og derfor er der givet afslag på denne merudgift.
Mit spørgsmål er derfor, om det kan passe, at der kan gives afslag på dette, fordi min mand ikke kan dokumentere at fodproblemerne skyldes Morbus Bechterew?

Svar

Ud fra det du oplyser, kan det godt passe, at din mand ikke har ret til at få dækket udgiften til specielt fremstillede såler, som en merudgift.

En af betingelserne for at få hjælp til merudgifter efter servicelovens § 100 er, at merudgiften skal være en direkte følge af lidelsen, hvilket lægen ikke har kunnet bekræfte.

En anden betingelse er, at udgiften ikke skal kunne dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser.

Ortopædiske fodindlæg skal som udgangspunkt søges efter bestemmelserne om hjælpemidler i servicelovens § 112.

Det fremgår ikke af dit brev, om kommunen har behandlet ansøgningen efter hjælpemiddelparagraffen.

Kommunen har imidlertid pligt til at behandle ansøgningen efter alle de muligheder der findes i lovgivningen.

I kan bede kommunen tage stilling til, om din mand opfylder betingelserne til at få bevilget fodindlæggene som hjælpemiddel. Bed evt. om en skriftlig, begrundet  afgørelse med anke vejledning.

Sidst opdateret 13/01 2014.
Explorer Portlet