Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til smartphone

Kan min søn få hjælp til en smartphone?

Kan min søn få hjælp til en smartphone?

Min teenager med ADHD m.m. har massive problemer med overskuelighed, planlægning/tid, hukommelse m.m. Det er dokumenteret af ungdomspsykiatrisk afdeling. Da han slet ikke kan overskue papirer, og bl.a. den kommunale ungdomsstøtte foreslog en smartphone med diverse apps, søgte jeg kommunen om en sådan som hjælpemiddel. Kommunen ringer så til mig, at de har talt med Center for kommunikation, og svaret er, at en smartphone er at betragte som almindeligt indbo, og derfor ikke kan bevilges. I mit liv som enlig mor til to handicappede børn er en smartphone ikke almindeligt indbo!!

Kan det virkelig være rigtigt, eller er der andre § der skal søges efter.

Det skal nævnes, at personen fra kommunens hjælpemiddelafsnit sagde, at det var et nyt område for hende, og derfor havde hun spurgt Center for kommunikation, men at det kunne altså ikke bevilges fordi det var almindeligt indbo, men at jeg kunne købe selv og så søge om tilskud til specielle programmer!!

 

Svar

Hvis et produkt kan betragtes som almindeligt indbo, kan man ikke få støtte til det efter reglerne om hjælp til forbrugsgoder i servicelovens § 113. Ankestyrelsen har udsendt principafgørelse 59-13, som fastslår, at en smartphone er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo. Der kan derfor ikke ydes støtte efter reglerne om forbrugsgoder efter servicelovens §113.

Din økonomiske situation har ingen betydning for, om en smartphone betragtes som almindeligt indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil løbende ændres i takt med den almindelige samfundsudvikling. Ved bedømmelsen af om et forbrugsgode er så almindeligt, at der ikke kan ydes hjælp til anskaffelsen efter reglerne om forbrugsgoder, må der tages hensyn til udviklingen i den almindelige levestandard og folks forbrugs- og levevaner. Således vil flere forbrugsgoder med tiden blive mere almindeligt udbredt og efterhånden blive betragtet som sædvanligt indbo.

Selvom du ikke kan få støtte til selve telefonen, har du mulighed for at søge støtte til nødvendige programmer til jeres smartphone. Hvis du skal opnå tilskud, forudsætter det, at der er behov for andre programmer end de, som er standard.

Dokumentation:

Servicelovens § 113, stk. 1 siger, at kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Sidst opdateret 09/08 2017.
Explorer Portlet