Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Støtte til specialfremstillet tøj

Hvilke muligheder findes der for støtte til specialfremstillet tøj?

Hvilke muligheder findes der for støtte til specialfremstillet tøj?

Min svigermor sidder i kørestol og kan ikke bevæge sig. Kun løfte ben og arme lidt og dreje hoved. Hun vejer over 100 kg. Vi har svært ved at finde bukser til hende. Hun bor på plejehjem, hvor der bliver brugt lift til forflytninger af hende. Bukserne sprækker tit, når der bliver brugt lift. Personalet har svært ved at give hende tøj på, da hun sidder i liften, når de giver hende bukser på. Hun har før haft liggesår/tryksår.

Jeg har set, man kan få specialfremstillede bukser til kørestolsbrugere, der ingen generende søm har bagpå og i siden, så risiko for tryksår bliver mindre. Desuden har de en bedre udformning med knapper langs ben siden, og de går højre op bagpå end bukser til gående. Er det muligt at få tilskud til køb af specielt fremstillet tøj? Evt. det halve af købspris? Bukserne koster pr. stk. mellem 1000-2000 kr. Jeg kan se, at hun ikke er omfattet af målgruppen for merudgifter til voksne - § 100 i serviceloven.

 

Svar

Ja, der er mulighed for at opnå støtte til hel eller delvis betaling af udgifterne til de specialfremstillede bukser. Om din svigermor kan få støtte, kan jeg ikke udtale mig om med sikkerhed, da det beror på en konkret, individuel vurdering. 

Støtte til køb af beklædningsgenstande (tøj) kan gives efter tre forskellige regelsæt i lovgivningen. I din svigermors tilfælde skal vurderingen foretages efter reglerne om personlige tillæg i pensionsloven (§ 14). Disse regler kommer i anvendelse for personer, som er tilkendt folkepension og for personer der tilkendt førtidspension før 2003.

Personligt tillæg:

Kommunen skal beregne, om hun har råd til at betale den ekstra udgift til de specialfremstillede bukser i forhold til prisen på almindelige bukser. De skal vurdere, om hun vil have et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb til andre udgifter, når udgiften til bukserne er betalt. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte, hvor mange penge pensionister skal have til rådighed om måneden, når deres udgifter er betalt. De skal fastsætte et rådighedsbeløb. Hvis køb af bukserne bringer hendes rådighedsbeløb ned under deres egen fastsatte grænse for, hvor mange penge man skal have til rådighed, når ens udgifter er betalt, skal de give hende støtte, så hendes rådighedsbeløb når op på det niveau, som kommunen har fastsat at man skal have. 

Her følger en kort omtale af de 2 andre regelsæt, efter hvilke der evt. kan ydes hjælp til borgere med behov for støtte til køb af bl.a. tøj:

Merudgift:

Støtte kan også gives efter merudgiftsbestemmelsen i servicelovens § 100. Der kan bevilges støtte til det, som bukserne koster mere end ”almindelige” bukser. Læs evt. mere her om målgruppen for § 100, som din svigermor således ikke er omfattet af, da hun er folkepensionist. 

Reglerne om personlige tillæg eller merudgiftsbestemmelserne skal anvendes i de tilfælde, hvor personer pga. deres funktionsnedsættelse har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, eller hvor funktionsnedsættelsen medfører et ekstraordinært slid på tøjet, f.eks. fordi det kommer i berøring med kørestolens hjul. Hjælp efter reglerne om personlige tillæg eller merudgiftsbestemmelserne kan først ydes, hvis udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Hjælpemidler:

Hvis der er behov for særlige beklædningsgenstande, som kun er nødvendige pga. funktionsnedsættelsen (f.eks. køreposer til kørestolsbrugere), skal vurderingen foretages efter servicelovens § 112 om hjælpemidler og § 13 i hjælpemiddelbekendtgørelsen. I så fald vil den fulde anskaffelsesudgift kunne dækkes. Se evt. også pkt. 112 i Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Endelig kan der for en nærmere præcisering af, hvornår de enkelte bestemmelser kan bringes i anvendelse, henvises til to afgørelser fra Ankestyrelsen : C-8-04 og C-51-05.

Sidst opdateret 08/08 2019.
Explorer Portlet