Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Udskiftning af benskinner

Hvor lang tid skal der gå, før at vi kan få udskiftet vores benskinner

Hvor lang tid skal der gå, før at vi kan få udskiftet vores benskinner

Vores kommune vil ikke genbevilge min datters flex-benskinner, idet de siger, at der er gået for kort tid siden forrige bevilling. Skinnerne er under 6 mdr. gamle. Ifølge kommunen er der en garantiperiode på 6 mdr., hvor bandagisten er ansvarlig - også hvis skinnerne er blevet for små. Kommunen vil ikke svare på, hvor lang tid der skal gå, før de genbevilger

Skinnerne er nærmest ubrugelige. Min datter får store vabler og sår. Skinnerne er tilrettet rigtig mange gange af bandagisten. Vi har for 2 mdr. siden fået ny lægeordination på nye skinner, men kommunen har afvist med den begrundelse at de nuværende skinner er "helt nye". Ortopæden vurderede allerede for 2 mdr. siden, at skinnerne var for små.

Er kommunen ikke forpligtet til at lave en individuel konkret vurdering og genbevilge efter behov? P.t påberåber de sig bandagistens garanti og bandagisten har afvist at lave nye skinner uden ny bevilling.

 

Svar:

Jo, kommunen er forpligtet til at udskifte benskinnerne efter behov og lave en individuel, konkret vurdering af, om der er behov for udskiftning af skinnerne. Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 4, hvor der står: ”Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov”. Det samme princip kan udledes af principafgørelse C-28-00 udsendt af Ankestyrelsen.

Hvis I har gjort brug af frit valgs-ordningen

Eneste undtagelse er, hvis I har gjort brug af retten til frit valg af hjælpemiddel, og hvis der på grund af jeres frie valg undtagelsesvist skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller udskiftning. Så må kommunen gerne pålægge jer selv udgiften hertil (se evt. hjælpemiddelvejledningens pkt. 41).

Vejledende udskiftningsintervaller

Der er i vejledningen ganske vist nævnt nogle udskiftningsintervaller, men det fremgår samtidig af vejledningens pkt. 28 at ”dette indebærer ikke, at hjælpemidlet skal udskiftes på dette tidspunkt, eller at behov for hyppigere udskiftning ikke kan forekomme.”

Krav mod bandagisten er kommunens anliggende

Det er muligt, at kommunen kan gøre bandagisten ansvarlig indenfor en garanti-periode på 6 måneder, men det er jer uvedkommende. Kommunen er forpligtet til at sikre udskiftning af hjælpemiddel ved behov efter en konkret, individuel vurdering og må så sideløbende uden at blande jer ind i det finde ud af, om de kan rette et krav mod bandagisten.

Sidst opdateret 28/01 2014.
Explorer Portlet