Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Videresalg af hjælpemidler

Kan vi sælge vores hjælpemidler, når vi ikke længere har brug for dem?

Kan vi sælge vores hjælpemidler, når vi ikke længere har brug for dem?

Vi har en del hjælpemidler med egenbetaling. Både en tandemcykel og en Petracykel med egenbetaling på 2.000 kr. Vi har ikke længere brug for tandemcyklen. Kan vi sælge den, eller skal den retur til kommunen? Egenbetaling er jo sat ud fra det princip, at uden handicap ville vi jo også købe en cykel. Men dér ville det jo også stå os frit for at sælge den brugt i den blå avis eller andet. Hvad er reglerne mon her?

 

Svar

Svaret på dit spørgsmål afhænger af, hvilken lovgivningen hjælpemidlet er bevilget efter. Tandemcykler kan være bevilget enten som almindeligt hjælpemiddel efter servicelovens § 112, som et forbrugsgodehjælpemiddel efter servicelovens § 113 eller som en merudgift efter servicelovens § 41 (børn) eller § 100 (voksne).

Bevilget som hjælpemidler efter servicelovens § 112

Hvis cyklerne er bevilget som hjælpemidler efter servicelovens § 112, betragtes de normalt som udlån og skal leveres tilbage til kommunen efter endt brug. I kan altså i så fald ikke sælge dem. Hvis I har gjort brug af muligheden for frit valg af hjælpemiddel og har valgt at købe et andet og dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget, vil I få en del af egenbetalingen tilbage. Forudsætningen er, at hjælpemidlet tilbageleveres senest efter 4 år. I så fald vil I efter et fradrag på 2850 kr. (2018) af en del af egenbetalingen få en forholdsmæssig del af egenbetalingen tilbage. Værdien af egenbetalingen nedskrives med 1/48 for hver måned der er gået siden I erhvervede hjælpemidlet. Jeg henviser til hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7 og til Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder pkt. 45.

Bevilget som forbrugsgode-hjælpemidler efter servicelovens § 113 eller efter merudgiftsbestemmelserne

Hvis cyklerne derimod er bevilget enten som et forbrugsgodehjælpemiddel efter servicelovens § 113, eller der er givet støtte efter merudgiftsbestemmelserne (servicelovens § 41 eller 100), kan I som udgangspunkt betragte dem som jeres ejendom, som I har ret til at sælge. Jeg må dog tage et vist forbehold, fordi der ikke er en klar praksis på området.

Endelig kan der være tale om at cyklen betragtes som et forbrugsgode, men at den alligevel udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne (servicelovens § 113, stk. 5). I de tilfælde kan cyklen ligesom almindelige hjælpemidler efter servicelovens § 112 være ydet som et udlån. Hvis det er tilfældet, skal cyklen tilbageleveres til kommunen.

Svaret på spørgsmålet afhænger således af, efter hvilke regler cyklen er bevilget.

Sidst opdateret 12/01 2018.
Explorer Portlet