Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp til toiletbesøg på arbejdet

Kan jeg få hjælp til toiletbesøg, når jeg er på arbejde?

Kan jeg få hjælp til toiletbesøg, når jeg er på arbejde?

Jeg er bevilget personlig hjælp til blandt andet toiletbesøg, når jeg er hjemme. Jeg har også behov for hjælp til toiletbesøg, når jeg er på arbejde. Er det muligt?

Svar:

Hjælp til personlig pleje, jf. servicelovens § 83, bevilges som udgangspunkt i hjemmet. Men det er muligt at få bevilget hjælp til personlig pleje, når du opholder dig et andet sted end i dit eget hjem, og det er Ankestyrelsens umiddelbare opfattelse, at dette også er gældende, når der er tale om arbejdspladser.

Følgende fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 75-16: "Personlig hjælp og pleje er ikke begrænset til kun at finde sted i borgerens hjem, men kan også bevilges ud af hjemmet, fx hvis borgeren skal besøge familiemedlemmer og har behov for hjælp til toiletbesøg."

Af Juridisk hotlines (Ankestyrelsen) vejledende svar af d. 30.5.2017: ”Omfatter det midlertidige ophold til hvilket kommunen skal levere personlig hjælp og pleje også arbejdspladser?”, fremgår blandt andet følgende:

"Det er vores umiddelbare opfattelse, at borgere, som på grund af nedsat funktionsevne har behov for personlig og praktisk hjælp som nævnt i servicelovens § 83 på arbejdspladsen, kan få dette bevilget efter servicelovens § 83. Det er således vores umiddelbare opfattelse, at der er hjemmel til at yde hjælp til personlige og praktiske opgaver på en arbejdsplads, hvis betingelserne efter servicelovens § 83 er opfyldte.
Kommunen skal være opmærksom på, at der ikke efter servicelovens § 83 kan ydes hjælp til at varetage arbejdsfunktioner. Efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. kan der ydes personlig assistance til at bistå personer med nedsat funktionsevne med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som vedkommende på grund af den nedsatte funktionsevne ikke selv kan udføre."

Sidst opdateret 21/06 2017.