Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp

Handlinger tilknyttet webside

Personlig pleje uden for hjemmet

Kan personlig pleje bevilges ud af hjemmet?

Kan personlig pleje bevilges ud af hjemmet?

Jeg er bevilget hjælp til personlig pleje, og jeg har hørt at denne hjælp udelukkende kan bruges i eget hjem. Er det rigtigt, at jeg ikke kan få hjælp til toiletbesøg, når jeg er på besøg hos f.eks. min søster.


Svar:

Det er korrekt, at hjælp til personlig pleje, jf. servicelovens § 83, som udgangspunkt bevilges i hjemmet. Men det er muligt at få bevilget hjælp til personlig pleje, når du opholder dig et andet sted end i dit eget hjem.

Følgende fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 75-16: "Personlig hjælp og pleje er ikke begrænset til kun at finde sted i borgerens hjem, men kan også bevilges ud af hjemmet, fx hvis borgeren skal besøge familiemedlemmer og har behov for hjælp til toiletbesøg."

Hvis besøget/det midlertidige ophold er i en anden kommune, end den du bor i:
Det fremgår af retssikkerhedslovens § 9 b, at en borger der opholder sig midlertidigt udenfor sin egen kommune, har ret til personlig og praktisk hjælp i den kommune, hvor borgeren opholder sig.

Det er en forudsætning, at borgeren i sin egen kommune er bevilget personlig og praktisk hjælp.

Det er den midlertidige opholdskommune, der træffer afgørelse om, hvilken konkret hjælp der er nødvendig for borgeren. Afgørelsen træffes af den midlertidige opholdskommune i forhold til det lokale serviceniveau (se evt. pkt. 352 i Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Sidst opdateret 25/12 2017.