Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Spørgsmål og svar vedr. STU Må kommunen tilbyde ét STU-tilbud til alle?

Handlinger tilknyttet webside

Må kommunen tilbyde ét STU-tilbud til alle?

Er der frit valg mht. særlig tilrettelagt uddannelse?

Må kommunen tilbyde ét STU-tilbud til alle?

Kommunen tilbyder min søn ét bestemt STU-tilbud, som er kommunens STU Center. Min søn vil dog gerne noget andet. Har han ret til selv at vælge?

Svar:

Nej, din søn har ikke ret til selv at vælge et STU-tilbud. DUKH vurderer dog, at det ikke er i overensstemmelse med reglerne, hvis kommunen kun har ét STU-tilbud til alle.

Uddybende svar

Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt den unge er omfattet af målgruppen for et STU-tilbud. Når den unge er vurderet omfattet af målgruppen, udarbejder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i samarbejde med den unge og forældre eller værge et udkast til en individuel 3-årig uddannelsesplan. Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt uddannelsesplanen kan godkendes. Den unge og forældre eller værge skal orienteres skriftligt om kommunens afgørelse.

Ved udarbejdelsen af uddannelsesplanen skal der lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes eller værgens ønsker med hensyn til tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen. Ligeledes skal ungdomsuddannelsen i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Af Klagenævnets K-meddelelse nr. 17 fremgår følgende:

”I § 4, stk. 1, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt § 5 i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov står der, at ungdomsuddannelsen – så vidt det er muligt – skal tilrettelægges, så der kan tages hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal altså tilrettelægges individuelt ud fra deltagerens forudsætninger, behov og interesser. Som udgangspunkt er det derfor ikke nok, at kommunen henviser den unge til en bestemt institution eller et færdigtilrettelagt uddannelsesforløb, der er fælles for alle.”

Der kan klages over indholdet i STU-tilbuddet til Klagenævnet for Specialundervisning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Sidst opdateret 29/08 2018.