Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling

Handlinger tilknyttet webside

Generelt om sagsbehandling

Her finder du mere information om de mere formelle regler for en sags behandling herunder god forvaltningsskik.

En stor del af det, som DUKH rådgiver om, er mere formelle sagsbehandlingsregler, der handler om, hvordan en sag skal behandles, og hvordan en kommune bør optræde i forhold til borgeren. Eksempler på disse regler om  'god forvaltningsskik' er:

  • kravet om saglighed i forvaltningen,
  • reglerne om inhabilitet og tavshedspligt 
  • sagsbehandlingstid
  • aktindsigt,
  • partshøring,
  • begrundelse og klagevejledning,
  • mm.

De fleste af sagsbehandlingsreglerne fremgår af retssikkerhedsloven og forvaltningsloven. På disse sider finder du mere information og svar på konkrete problemstillinger i de Praksisnyt samt spørgsmål og svar, som vi har udgivet om emnet. Se mere i menuen til venstre eller herunder.