Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Praksisnyt og andre artikler om sagsbebehandling

Handlinger tilknyttet webside

Praksisnyt og andre artikler om sagsbebehandling

Her finder du Praksisnyt samt artikler, der handler om sagsbehandlingsregler og god forvaltningsskik.

Liste Praksisnyt om sagsbehandling

Dynamisk liste, der opsamler Praksisnyt samt artikler om sagsbehandling

Liste Praksisnyt om sagsbehandling - Læs mere

Praksisnyt 1 - 87

Her er alle hidtil udgivne praksisnyt samlet i en fil, der løbende vil blive opdateret. Der er indholdsfortegnelse på side 2 og 3. Hvis du bruger Adobe Reader til at læse pdf-filer med, kan du bruge control-f til hurtigt at finde det, som du har brug for. HOME fører dig til 1. side, og END fører dig til sidste side.

Praksisnyt 1 - 87 - Læs mere

Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister

Praksisnyt nr.3 der handler om forældelsesfrister. Hvor lang skal der gå, før en borgers krav overfor en kommune er forældet?

Praksisnyt nr. 3 om forældelsesfrister - Læs mere

Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde

Gælder pligten til opsøgende arbejde også i forhold til f.eks. voksne med ADHD?

Praksisnyt nr. 4 om opsøgende arbejde - Læs mere

Praksisnyt nr. 8: Berigtigelse af oplysninger

Har du egentligt ret til at få slettet oplysninger, som er forkerte i din sag? Praksisnyt nr. 8 fra oktober 2011 giver svaret.

Praksisnyt nr. 8: Berigtigelse af oplysninger - Læs mere

Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger

I DUKH oplever vi af og til henvendelser fra borgere, der fortæller, at kommunen intet foretager sig, selv om sagen er blevet hjemvist. Praksisnyt nr. 10 handler om problemer, som vi oplever i forbindelse med hjemvisningssager fra Ankestyrelsen.

Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger - Læs mere

Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling

Kan en kommune ændre eller stoppe en løbende bevilling med få ugers varsel, således at borgeren ikke får mulighed for at indrette sig på den nye situation?

Praksisnyt nr. 13: Ophør eller ændring af løbende bevilling - Læs mere

Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne

I DUKH sker det jævnligt, at vi får opringninger fra borgere, der så at sige jagter en diagnose enten for dem selv eller for deres børn. Ellers vil kommunen ikke bevilge den ansøgte hjælp. Praksisnyt nr. 14 fra DUKH handler om reglerne om diagnoser. Skal der foreligge en diagnose, før du kan få bevilget hjælp?

Praksisnyt nr. 14 om diagnoser og nedsat funktionsevne - Læs mere

Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet

Praksisnyt nr. 17 august 2012 handler om kompensationsprincippet. Hvad indeholder det, og hvordan anvendes det i konkret praksis

Praksisnyt nr. 17 om kompensationsprincippet - Læs mere

Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt

Gælder en bevilling altid fra ansøgningsdatoen, eller kan den gælde fra et andet tidspunkt? Kan du få hjælp til udgifter, som du allerede har betalt?

Praksisnyt nr. 19 om ansøgningsdato og bevillingstidspunkt - Læs mere

Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen

Praksisnyt nr. 21 fra DUKH. Emnet er denne gang vejledningsforpligtigelsen

Praksisnyt nr. 21 om vejledningsforpligtigelsen - Læs mere

Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet

Praksisnyt for februar måned handler om hurtighedsprincippet. Hvad siger reglerne om, hvor hurtigt kommunen skal behandle en sag

Praksisnyt nr. 23 om hurtighedsprincippet - Læs mere

Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring

Praksisnyt nr. 25 fra DUKH handler om reglerne for svarfrist i forbindelse med partshøring

Praksisnyt nr. 25 om svarfrist ved partshøring - Læs mere

Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning

Praksisnyt fra august 2013, der handler om, hvornår en afgørelse skal/kan tillægges opsættende virkning?

Praksisnyt nr. 28 om opsættende virkning - Læs mere

Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant

Praksisnyt nr. 31 fra DUKH handler om reglerne, når kommunen undlader at sende en afgørelse til borgerens partsrepræsentant

Praksisnyt nr. 31: Manglende afgørelse til partsrepræsentant - Læs mere

Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget

Praksisnyt nr. 32 fra DUKH - udsendt december 2013. Emnet er oplysningsgrundlaget i en sag

Praksisnyt nr. 32: Uenighed om oplysningsgrundlaget - Læs mere

Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter

Praksisnyt nr. 33 fra DUKH handler om garantiforskrifter. Hvad er egentligt en garantiforskrift? Praksisnyt giver svaret

Praksisnyt nr. 33: Garantiforskrifter - Læs mere

Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v.

Praksisnyt nr. 34 fra februar 2014 om sektoransvarlighedsprincippet, lex specialis og grænsetilfælde

Praksisnyt nr. 34 om sektoransvarlighedsprincippet m.v. - Læs mere

Økonomiske hensyn i sagsbehandlingen

Den 1. september 2012 blev serviceloven ændret, idet det blev fastslået, at kommunen skal tage både faglige og økonomiske hensyn, når man afgør sager. Ændringen har medført en del henvendelser til DUKH fra borgere, der enten ønsker at vide, om dette er en ændring i forhold til hidtidig praksis, eller som er usikker på rækkevidden af disse økonomiske hensyn. Hvad er nyt, hvordan skal man vægte økonomiske i forhold til faglige hensyn og hvad er DUKH´s erfaringer med dette område?

Økonomiske hensyn i sagsbehandlingen - Læs mere

Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed

Hvem bestemmer, hvem og hvordan en bevilget ydelse eller støtte skal udføres. Svaret på det spørgsmål hører under det man kalder faktisk forvaltningsvirksomhed. Praksisnyt nr. 38 handler om emnet

Praksisnyt nr. 38: Faktisk forvaltningsvirksomhed - Læs mere

Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet

Praksisnyt nr. 39 fra DUKH august 2014, der handler om problemstillingen: Når klagefristen er overskredet.

Praksisnyt nr. 39: Når klagefristen er overskredet - Læs mere

Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser

Praksisnyt fra november 2014, der handler om de såkaldte "kan" og "skal" bestemmelser

Praksisnyt nr. 42: Kan og skal bestemmelser - Læs mere

Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova)

Praksisnyt nr. 44 fra DUKH, der handler om spørgsmålet om nye oplysninger i en klagesag. Hvad betyder det for en klagesag, at borgeren fremsender nye oplysninger til sagen under klagens behandling?

Praksisnyt nr. 44: Nye oplysninger i klagesag (nova) - Læs mere

Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet

Praksisnyt nr. 45 fra DUKH - februar 2015. Emnet er lighedsprincippet

Praksisnyt nr. 45: Lighedsprincippet - Læs mere

Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne

Forældre til en hjemmeboende voksen med nedsat funktionsevne har ret til ”blot” at være forældre. Hvis forældrene ønsker at påtage sig visse opgaver vedr. den hjemmeboende, er det ok, men det bliver ikke dermed en forpligtelse for dem.

Praksisnyt nr. 47: Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne - Læs mere

Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser

Hvor ofte må/skal en kommune følge op på løbende ydelser efter serviceloven?

Praksisnyt nr. 48 om opfølgning af løbende ydelser - Læs mere

Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne

Der findes ikke i lovgivningen særlige regler for forældre med nedsat funktionsevne. Men i en række vejledninger og principafgørelser er der medtaget eksempler på, hvordan der kan ydes hjælp, der tager sigte på af afhjælpe de problemer, som forældre med nedsat funktionsevne udfordres af i dagligdagen. Her i denne udgave af praksisnyt vil jeg beskrive en række af hjælpemulighederne.

Praksisnyt nr. 56: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne - Læs mere

Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune

Beholder en borger sine tildelte ydelser ved flytning til anden kommune?

Praksisnyt nr. 58: Flytning til anden kommune - Læs mere

Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse

Når der i kommunen skal træffes afgørelse på en ansøgning om hjælp efter f.eks. serviceloven, er det ofte en kompliceret proces. I denne udgave af praksisnyt vil jeg se lidt på de faktorer, der skal inddrages og som eksempel bruge ledsageordningen efter servicelovens § 97.

Praksisnyt nr. 70: Når kommunen træffer afgørelse - Læs mere

Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v.

En ansøgning kan normalt indgives til kommunen mundtligt eller skriftligt. Der er normalt ingen formkrav til en ansøgning, men der kan dog i nogle sagstyper være krav om, at ansøgningen skal indgives digitalt.

Praksisnyt nr. 72: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v. - Læs mere

Ankestyrelsen om varslingsordningen pr. 1.1.2018

Information til kommunerne om indførelse af en ny varslingsordning i servicelovens § 3a. Ordningen er gældende for afgørelse truffet fra 1. januar 2018.

Ankestyrelsen om varslingsordningen pr. 1.1.2018 - Læs mere

Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42, servicelovens § 118 og barselslovens § 26

Hvad er forskellen mellem servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af barn med handicap i hjemmet, servicelovens § 118 om hjælp til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom og barselslovens § 26 om ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn?

Praksisnyt nr. 81: Samspil mellem servicelovens § 42, servicelovens § 118 og barselslovens § 26 - Læs mere

Praksisnyt nr. 82: Normaliseringsprincippet

Praksisnyt nr. 82 omhandler normaliseringsprincippet og retten til et liv så nær det normale som muligt.

Praksisnyt nr. 82: Normaliseringsprincippet - Læs mere

Sidst opdateret 05/12 2017.
Explorer Portlet