Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande?

Handlinger tilknyttet webside

Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande?

Kan jeg risikere, at Ankestyrelsen finder, at jeg ikke tilhører målgruppen?

Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande?

Jeg overvejer at klage i en sag, hvor jeg godt nok er bevilget merudgiftsydelse efter servicelovens § 100, men ikke har fået bevilget hjælp til alle de merudgifter, som jeg har. Jeg overvejer at klage til Ankestyrelsen i sagen, men er lidt i tvivl. Kommunen brugte lang tid på at finde ud af, om jeg tilhørte målgruppen for § 100 og var meget i tvivl. Men til sidst fandt kommunen, at jeg opfyldte betingelserne for at være en del af bestemmelsens målgruppe. Kan jeg risikere, at Ankestyrelsen finder, at jeg ikke tilhører målgruppen?

Svar

Ja, det kan du godt risikere. Det forholder sig nemlig sådan, at Ankestyrelsen ikke er bundet af parternes påstande. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 68, som lyder:

§ 68. Ankestyrelsen er ikke bundet af parternes påstande og er uafhængig af instruktioner vedrørende afgørelsen af den enkelte sag.
Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelse kan gå ud på afvisning, stadfæstelse, hjemvisning, ophævelse eller ændring af den afgørelse, der er klaget over.

I retssikkerhedsvejledningens pkt. 276 er det anført:

"276. Ankestyrelsen skal altid træffe den rigtige afgørelse efter lovgivningen og er således ikke bundet af det resultat, som parterne ønsker (parternes påstande) eller af de dokumenter eller argumenter, som klageren fremfører. Ankestyrelsen har ligesom andre myndigheder ansvaret for, at sagerne er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at den kan træffe en afgørelse, jf. § 10 og forvaltningsretlige principper om officialprincippet. Da Ankestyrelsen skal træffe den rigtige afgørelse efter lovgivningen, kan styrelsen træffe afgørelser, som stiller klageren ringere end den oprindelige afgørelse, der klages over. Hvis afgørelsen går borgeren imod, skal Ankestyrelsen efter § 72, stk. 7, træffe beslutning om, fra hvilket tidspunkt ændringen skal ske. Efter § 72, stk. 8, kan Ankestyrelsen ved ændring af afgørelser om støtte til køb af bil efter serviceloven træffe afgørelse om bortfald af bevilling, opsigelse af lån m.v."

Der er således en reel risiko for, at Ankestyrelsen træffer afgørelse om, at de ikke finder, at du tilhører målgruppen for servicelovens § 100.

Relevant principafgørelse:

P-8-01:  "Ved behandlingen af en klage over en afgørelse om førtidspension kunne ... Ankestyrelsen tage stilling til såvel pensionstilkendelsen som fra hvilket tidspunkt pensionen i givet fald kunne tilkendes. Klageren kunne således ikke begrænse klagemyndighedens efterprøvelse til alene at angå tilkendelsestidspunktet."

Sidst opdateret 25/01 2018.