Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Hjælp ved ophold i udlandet

Handlinger tilknyttet webside

Hjælp ved ophold i udlandet

Kan man bevare sin hjælp, hvis man flytter til udlandet?

Kan man bevare sin hjælp, hvis man flytter til udlandet?

Min mand er blevet tilbudt et job i udlandet for en kortere årrække.

Vi har en datter, som er fysisk handicappet.

Vi er i tvivl om, hvilke konsekvenser det har for hendes hjælpemidler, handicapbil, m.m., hvis vi begge skatte- og adressemæssigt forlader Danmark for en årrække.

Kort sagt - findes der en løsning for at bevare hjælpemidlerne mv. i de få år, vi er i udlandet, og hvor min datter går i skole i udlandet?

 

Svar

Det er svært for mig at give dig et helt præcist svar. Udgangspunktet er dog, at du skal opholde dig i Danmark for at få hjælp efter dansk lovgivning. Du kan bevare din hjælp ved udlandsophold under en måned, men kommunen kan i særlige tilfælde give en dispensation, så du kan bevare din hjælp udover en måned.

Uddybning

Generelt gælder det, at man skal opholde sig (lovligt) i Danmark for at være omfattet af reglerne i den sociale lovgivning. Det er ikke nok at have adresse i Danmark for at få hjælp efter dansk lovgivning. Jeres datter skal rent fysisk befinde sig her i landet.

Det betyder som udgangspunkt, at hjælpen til jeres datter under jeres udlandsophold skal vurderes og udmåles efter de regler, der gælder i det pågældende land.

Der er dog nogle muligheder for at bevare hjælp, som er bevilget i Danmark under ophold i udlandet.

Ved ophold under en måned

Man bevarer automatisk hjælpen, hvis udlandsopholdet varer op til en måned.

Ved ophold i mere en måned

Hvis opholdet varer længere end en måned, så skal man inden afrejsen ansøge kommunen om ret til at bevare hjælpen. Kommunen har mulighed for at dispensere fra de generelle regler, hvis der er særlige hensyn, der taler herfor. Men det er ikke helt klart i lovgivningen - udover to nedenstående tilfælde, hvad der så er særlige tilfælde. Derfor vil jeg under alle omstændigheder anbefale dig at søge din kommune om, at I kan bevare hjælpen i mere end en måned.

Hjælpen kan bevares i særlige tilfælde

I nogle ganske særlige tilfælde har man desuden ret til at bevare hjælpen i udover en måned uden først at ansøge kommunen. Det er tilfældet når:

  • Modtageren af hjælpen deltager i aktiviteter, der er led i aktivering eller revalidering, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, i lov om aktiv socialpolitik, eller deltager i en uddannelse i udlandet, der berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet, jf. bekendtgørelse nr. 455 af 8. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen), kan modtageren bevare hjælpen i hele perioden.
  • Når modtageren har behov for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet.

Særlig aftale mellem Danmark og opholdslandet

Herudover kan der være indgået en særlig aftale mellem det land, I vil flytte til og Danmark, som giver andre betingelser og muligheder for at få behandling og pleje under jeres ophold i udlandet. Da jeg ikke ved, hvilket land I vil flytte til, kan jeg ikke rådgive konkret om dette.

Opsummering

Jeg kan altså desværre ikke give jer et helt konkret svar ud fra de oplysninger, jeg har. Jeg vil opfordre jer til, at kontakte jeres kommune for at søge råd og vejledning og måske dernæst søge om at bevare retten til hjælp under jeres ophold i udlandet. 

Yderligere oplysninger

I kan læse mere om reglerne i :

Sidst opdateret 20/11 2017.