Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Hvornår gælder en bevilling fra?

Handlinger tilknyttet webside

Hvornår gælder en bevilling fra?

Gælder en bevilling fra ansøgningstidspunktet eller fra afgørelsestidspunktet?

Gælder en bevilling fra ansøgningstidspunktet eller fra afgørelsestidspunktet?

Gælder en bevilling fra den dag, man søger eller fra den dag, afgørelsen bliver truffet af kommunen?

Svar:

Det er DUKH's opfattelse, at der ikke kan gives et entydigt svar herpå. Der skal således foretages en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Besvarelsen afhænger endvidere af, hvilken ydelse der er tale om. Ankestyrelsen har i principafgørelse 99-13 bl.a. udtalt følgende: "Perioden for beregning af merudgifter begynder fra den dag, kommunen modtager ansøgningen."

Den konkrete afgørelse vedrører en ansøgning om merudgifter, men det er DUKH's opfattelse, at princippet som hovedregel skal finde anvendelse i de situationer, hvor den støtte/ydelse, der søges om, kan bevilges med virkning fra ansøgningstidspunktet. Dette vil som udgangspunkt være tilfældet, når ansøgningen vedrører en løbende økonomisk ydelse som f.eks. merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og børnetilskud - i modsætning til en ansøgning om f.eks. et hjælpemiddel, hjemmehjælp eller ledsagelse.

Denne opfattelse er endvidere bedst i overensstemmelse med det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvorefter myndigheden er forpligtet til at behandle ensartede tilfælde ens. Borgerens retsstilling i en sag vedrørende f.eks. merudgifter bliver således ikke påvirket af sagsbehandlingstidens længde, når ydelsen tilkendes med virkning fra ansøgningstidspunktet.

Sidst opdateret 27/01 2014.