Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Liste spørgsmål svar om sagsbehandling

Handlinger tilknyttet webside

Liste spørgsmål svar om sagsbehandling

Dynamisk liste, der opsamler spørgsmål og svar, der handler om retssikkerhed
Betaling af neuropsykologisk undersøgelse
Hvem skal betale for neuropsykologisk undersøgelse?
Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne
Hvordan defineres begrebet "betydelig og varig nedsat funktionsevne"?
Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande?
Kan jeg risikere, at Ankestyrelsen finder, at jeg ikke tilhører målgruppen?
Flytning til ny kommune
Får vi vores støtte med, hvis vi flytter til en ny kommune
Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent?
Hvad er forskellen på en sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning ved en lægekonsulent?
Frist ved genvurdering
Må kommunen bruge mere end 4 uger på at genvurdere en afgørelse?
Hjælp ved ophold i udlandet
Kan man bevare sin hjælp, hvis man flytter til udlandet?
Hvornår gælder en bevilling fra?
Gælder en bevilling fra ansøgningstidspunktet eller fra afgørelsestidspunktet?
Klage over lægekonsulent
Kan man klage over lægekonsulent og hvor i givet fald?
Kommunens vejledningspligt
Har kommunen pligt til at vejlede os, når vi har fået et barn med handicap?
Neuropsykologisk undersøgelse
Kan jeg selv vælge en neuropsykolog til en undersøgelse?
Notatpligt ved telefoniske henvendelser
Hvornår skal en sagsbehandler lave et notat i en sag?
Rimelig sagsbehandlingstid ved ny lovgivning
Hvad er rimelig sagsbehandlingstid ved indførsel af ny lovgivning?
Skift af sagsbehandler
Har man ret til at få en ny sagsbehandler, når man ikke kan med den, man har?
Vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3
Kan et vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3. påklages?
Vejledningspligt og bevilling med tilbagevirkende kraft
Har min sagsbehandler pligt til at oplyse mig om mine rettigheder og pligter i forbindelse med hjemmetræningstilbud?
Sidst opdateret 23/08 2013.