Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Rimelig sagsbehandlingstid ved ny lovgivning

Handlinger tilknyttet webside

Rimelig sagsbehandlingstid ved ny lovgivning

Hvad er rimelig sagsbehandlingstid ved indførsel af ny lovgivning?

Hvad er rimelig sagsbehandlingstid ved indførsel af ny lovgivning?

Jeg har et spørgsmål vedrørende behandlingstid af en ansøgning om hjemmetræning jf. den nye lovgivning om hjemmetræning, som blev gennemført pr. 1. oktober (2008). Vi har allerede før den 1. oktober sendt ansøgningen om hjemmetræning til kommunen. Vi har 2 gange fået en e-mail, hvor der står, at ansøgningen ikke kan behandles, før kommunens jurister har gennemgået loven. Hvor længe er en rimelig behandlingstid i forhold til, at det er en ny lovgivning? Det er snart 2 måneder siden, at loven trådte i kraft. Er det almindeligt, at det tager 2-3 måneder før, at kommunen kan påbegynde behandlingen af en ansøgning? Vi vil meget gerne fortsætte vores gode samarbejde med kommunen, men jeg har brug for at vide, hvad der er normalt og rimeligt.

 

Svar:

Reglerne om sagsbehandlingsfrister fremgår af retssikkerhedsloven § 3. Og der er ingen specielle regler for, hvor lang tid, der må gå, når der er tale om ny lovgivning.

Det generelle billede, som det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, er, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt og også skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne på de enkelte lovområder kan variere fra kommune til kommune. Normalt fremgår fristerne af kommunens hjemmeside. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Jeg vil dog nævne, at socialministeren i forhold til en anden ny lov (hjælperordning efter servicelovens § 96), har svaret på spørgsmålet, om hvornår kommunerne skal behandle ansøgninger efter denne lov. Ministeren tilkendegav i den forbindelse bl.a., at kommunerne har ret og efter omstændighederne pligt til at påbegynde sagsbehandlingen også inden lovens ikrafttræden. (ministerens svar på spørgsmål nr. 472, stillet af Folketingets Socialudvalgs august 2008)

Sidst opdateret 28/11 2016.