Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3

Handlinger tilknyttet webside

Vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3

Kan et vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3. påklages?

Kan et vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3. påklages?

Vi har søgt om vejledning fra en privat udbyder med speciale i autisme. Kommunen tilbyder i stedet vejledning fra kommunens interne tilbud, der ikke har specifikt kendskab til autisme. Kan det passe, at vi ikke kan klage over denne beslutning?

 

Svar:

Ja, det er korrekt, at der ikke er klageadgang, hvis kommunen har tilbudt konsulentbistand efter servicelovens § 11, stk. 3.

Uddybning:

Det følger af § 166 i serviceloven, at der kan klages over afgørelser efter serviceloven, med mindre andet er fastsat. Konsulentbistand efter § 11 stk. 3 betragtes imidlertid ikke som en afgørelse, hvorfor der ikke er klageadgang. Det følger af børn og unge-vejledningens pkt. 39: "Der træffes ikke afgørelse om konsulentbistand efter den forslåede § 11 stk. 3, og dermed er der heller ikke adgang til at klage over tilbuddet."

Hvis sagen alligevel påklages, er det Ankestyrelsen (og ikke kommunen), der afgør, om sagen kan behandles. Dvs. du kan bede kommunen om at sende sagen videre til Ankestyrelsen, men her vil man højst sandsynligt i dit tilfælde afvise sagen, fordi der som nævnt ikke er klageadgang efter § 11, stk. 3.

Når en kommune tilbyder konsulentbistand efter § 11, stk. 3, er det kommunen, der beslutter indholdet af, hvilken konkret bistand der skal gives.

Andre muligheder for støtte til vejledning

Men du skal være opmærksom på, at der ud over § 11, stk. 3 findes andre muligheder for støtte til vejledning i lovgivningen. Kommunen er bl.a. efter § 11, stk. 7 i serviceloven forpligtet til at tilbyde rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Kommunen træffer afgørelse om støtte efter § 11, stk. 7, hvorfor der er klageadgang efter denne bestemmelse.

I forlængelse heraf vil jeg nævne, at det følger af § 5 i retssikkerhedsloven, at kommunen har pligt til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle muligheder, hvilket betyder, at kommunen også skal vurdere, om der kan være grundlag for at yde rådgivning efter § 11, stk. 7.

Ankestyrelsen har endnu ikke truffet nogen afgørelse, der omhandler afgrænsning mellem § 11, stk. 3 og 7.

Opsamling:

Ja, det er således korrekt, at der ikke er klageadgang efter § 11, stk. 3, idet der ikke er tale om, at kommunen træffer en afgørelse.
I har også mulighed for at bede kommunen om at behandle jeres konkrete ansøgning efter § 11, stk. 7. Får I afslag herefter, er der klageadgang.

Link til lovgivning og yderligere oplysninger:

Sidst opdateret 25/11 2014.