Videre til indhold | Videre til menunavigation

Navigation

Personal tools
Viden - selvhjælp
Du er her: Forside Viden - selvhjælp Tværgående Generelt om sagsbehandling Spørgsmål svar om sagsbehandling Vejledningspligt og bevilling med tilbagevirkende kraft

Handlinger tilknyttet webside

Vejledningspligt og bevilling med tilbagevirkende kraft

Har min sagsbehandler pligt til at oplyse mig om mine rettigheder og pligter i forbindelse med hjemmetræningstilbud?

Har min sagsbehandler pligt til at oplyse mig om mine rettigheder og pligter i forbindelse med hjemmetræningstilbud.

Har min sagsbehandler pligt til at oplyse mig om mine rettigheder og pligter i forbindelse med hjemmetræningstilbud. Her tænker jeg fx på dækning af udgifter til materialer, som bliver anvendt i forbindelse med hjemmetræningen. Vi har disse udgifter, men har ikke modtaget nogen rådgivning herom. Herudover vil vi gerne i forlængelse heraf vide, om man så kan søge om dækning af vores udgifter med tilbagevirkende kraft?

Svar:

Ja, kommunen har pligt til at oplyse dig om dine rettigheder og pligter. Kommunen har vejledningsforpligtelse jf. nedenstående regler:

Serviceloven:

”§ 11, stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret.”

Forvaltningsloven:

”§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.
Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dets sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.”

Herudover har kommunen pligt til behandle en sag helhedsorienteret i forhold til retssikkerhedslovens § 5:

”§ 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.”

Dækning af udgifter med tilbagevirkende kraft

Om I kan være berettigede til at få dækket jeres udgifter til materialer i forbindelse med hjemmetræningen med tilbagevirkende kraft, kan jeg ikke svare på, men en forudsætning er bl.a., at I forinden er godkendt til ordningen. Læs mere herom i Praksisnyt nr. 21 om kommunens vejledningsforpligtelse.

I bør derfor sikre jer, at I får en afgørelse, som I kan klage over, hvorefter det bliver Ankestyrelsen, der afgør, om I kan være berettiget til at få dækket jeres hjemmetræningsudgifter med tilbagevirkende kraft, som følge af manglende vejledning.

Sidst opdateret 25/01 2018.